Berichten

Ruimte voor maakindustrie in stad droogt op

De opname van bedrijfsruimte is in 2017 op een recordhoogte van 4,5 miljoen m2 uitgekomen. Eerdere records kwamen uit op een opname van 3,6 miljoen m2 bedrijfsruimte in een jaar.

De leegstand is met 17 procent afgenomen tot 2,8 procent van de voorraad, een niveau dat ver onder de norm ligt van een gezonde bedrijfsruimtemarkt. Cushman & Wakefield roept daarom op tot behoud van de maakindustrie in steden omdat dit van belang is voor levendige steden.

De cijfers over de bedrijfsruimtemarkt staan in de nieuwste editie ‘Nederland Compleet’ van vastgoedadviseur Cushman & Wakefield. Het segment bedrijfsruimte is in het onderzoek onderverdeeld naar industrieel en logistiek vastgoed. De recordopname van industrieel vastgoed van 2 miljoen m2 in 2017 is een stijging van 13 procent ten opzichte van 2016. De opname van logistiek vastgoed steeg afgelopen jaar met maar liefst 39 procent naar 2,5 miljoen m2.

Volgens hoofd research Frank van der Sluys van Cushman & Wakefield bevestigen de cijfers de economische hoogconjunctuur in Nederland. ‘Zowel de maakindustrie als de transport- & logistieksector groeien sterk, net als de banen in de industrie. Door de behoefte aan wonen in steden wordt de maakindustrie steeds meer de stad uitgeduwd waardoor de markt voor industrieel vastgoed daar op dit moment te krap is. Hoewel er behoefte aan woningen is, moeten we waken voor een monocultuur. Onze steden moeten groeien, want naast alle functies die in een stad thuishoren heeft ook de maakindustrie toegevoegde waarde voor een stad.’

Krappe markt
De leegstand van bedrijfsruimte is in een jaar tijd met 17 procent (1,6 miljoen m2) sterk gedaald tot 7,8 miljoen m2. Hiervan betreft 6,6 miljoen m2 industrieel vastgoed en 1,2 miljoen m2 logistiek vastgoed. Afgezet tegen de jaarlijkse ingebruikname ligt het aanbod industrieel vastgoed ruim drie keer hoger. In het segment logistiek vastgoed is de markt met twee keer zoveel vraag als aanbod, zeer krap. De vraag is nog altijd sterk gericht op nieuwe distributiecentra die op maat worden gemaakt.

Nederland weet nog altijd veel logistiek dienstverleners aan zich te binden die vanuit Europese distributiecentra een groot Europees afzetgebied bedienen. Mede doordat deze afzetgebieden steeds groter worden, neemt de behoefte aan grootschalige distributieruimten toe. Deze grote transacties stuwen de opname. Nieuwbouwplannen die nog niet in uitvoering zijn, worden niet meegenomen in het aanbod. Dit blijkt ook uit de top 10 grootste bedrijfsruimtetransacties in 2017. De hele top 10 bestaat uit logistiek vastgoed en in negen gevallen gaat het om nieuwbouw. De grootste transactie vond plaats in Lelystad waar Inditex 170.000 m2 gaat gebruiken.

Geografische spreiding
Door de nadruk op grootschalige transacties is de geografische spreiding van logistiek vastgoed beperkt. In totaal is de opname in 2017 verspreid over 57 plaatsen in Nederland waarmee de top 10 goed is voor 57 procent van de opname. De top 10 plaatsen waar de hoogste opname in logistiek vastgoed heeft plaatsgevonden, is een mix van hotspots waarbij multimodaliteit doorslaggevend is en hotspots waarbij multimodaliteit en de nabijheid van consumenten cruciaal is.

De ingebruikname van industrieel vastgoed kent een veel grotere geografische spreiding. De top 10 is goed voor ‘slechts’ 22 procent van de landelijke opname, maar bestaat ook uit omvangrijke transacties tussen 12.500 en 35.000 m2. De totale opname is verdeeld over 318 plaatsen. In 2017 is in Amsterdam het meeste industriële vastgoed in gebruik genomen, gevolgd door Den Bosch en Rotterdam. De top 10 laat zien dat nabijheid van consumenten cruciaal is.

Hoofd Industrial Jan Verhaegh van Cushman & Wakefield ziet de groei van industrieel vastgoed zich gelijkmatig verdelen over Nederland. ‘Wel geldt dat wij negen industrieel economisch sterke gebieden onderscheiden. Naast de Randstad zien we uitschieters in de regio’s Twente, Zwolle, Arnhem-Nijmegen en Brabant. Op veel plekken in deze regio’s wordt de opname geremd door schaarste aan kwalitatief hoogwaardig aanbod.’

 

Bron: Vastgoed markt

Vastgoedbeleggers moeten in Rotterdam zijn voor hoogste rendement

Rotterdam heeft de koppositie overgenomen van Vlaardingen als het gaat om het hoogste rendement op vastgoedbeleggingen. Het gemiddelde rendement bedraagt 8,43 procent.

Dit blijkt uit onderzoek van de Nederlandse huizenmarkt door Vastgoedtool.com.

Rotterdam stond vorig jaar nog op een 16e plek. Volgens initiatiefnemer en eigenaar Erik de Voogd van vastgoedtool.com is deze stijging op de ranglijst te danken aan de snel stijgende huurprijzen. ‘De gemiddelde verhuurprijs in Rotterdam lag altijd ver achter op Amsterdam, Utrecht en Den Haag, maar lijkt nu aan een inhaalslag te zijn begonnen. Hierdoor ontstaat ruimte voor een hoger verhuurrendement.’

Met Rotterdam als overall winnaar, Schiedam op een tweede plek en Vlaardingen op de vierde plaats doet de metropoolregio Rotterdam het sowieso niet slecht. Populaire steden als Amsterdam (60ste), Den Haag (14e) en Utrecht (38ste) komen niet in de top 10 voor.

Rotterdam wint het ook als je kijkt naar de gemiddelde waardestijging. De Maasstad laat een stijging zien van maar liefst 13,7 procent. Amsterdam, Den Haag en Utrecht blijven ook hier achter met een gemiddelde waardestijging van respectievelijk 9,8 procent, 10,2 procent en 7,1 procent.

De basis van het onderzoek is de ‘big data’ van meer dan 450.000 appartementen met een oppervlakte van tussen de 51 m2 en 100 m2.

Opvallend is ook de opmars van studentenstad Leiden. Vorig jaar stond Leiden in het onderzoek nog op een 30ste plek en neemt nu een 6e plek op de lijst in. Dit komt volgens De Voogd doordat de gemiddelde huurprijs in Leiden is gestegen met 14,5 procent. Sneek, vorig jaar nog goed voor een tweede plek komt nu niet meer in de top 50 voor. ‘Dat heeft vooral te maken met het minimum aantal aangeboden woningen in een plaats. De Vastgoedtool moet minimaal 100 woningen hebben gevonden in een plaats om voor te komen in het onderzoek. Sneek komt daar op dit moment niet aan.’

,

Opkomst stedelijk logistiek door groei pakketbezorging

De exponentiële groei van e-commerce zet enorme druk op de behoefte aan ´last mile delivery´ in grote steden in Europa. In Amsterdam zal de vraag naar stedelijk logistiek vastgoed verdubbelen.

Dat schrijft vastgoedadviseur Cushman & Wakefield (C&W) in een onderzoeksrapport. Het rapport is gebaseerd op het zogeheten Urban Space Model dat C&W heeft ontwikkeld met P3 Logistics Park. Het model kwantificeert de behoefte aan stedelijk logistiek vastgoed op basis van huidige en toekomstige online verkoopvolumes. Uit het model blijkt dat pakketdistributie in de top e-commerce markten van Europa met 69 procent zal stijgen in 2021, met zelfs een verdubbeling op de Nederlandse markt.

Uitgedrukt in koopkracht en bevolkingscijfers is Londen de grootste en meest volwassen e-commerce markt van Europa. De huidige vraag van 870.00 m2 zal naar verwachting met 42 procent stijgen naar 1,2 miljoen vierkante meter in 2021. Duitsland is de tweede belangrijkste e-commerce markt dankzij de vele grote steden en de vlucht van online winkelen in dit land in vergelijking met de rest van Europa. De vraag naar stedelijk logistiek vastgoed in Duitsland zal naar verwachting met 77 procent stijgen in 2021.

Urban logistic space requirment amsterdam pakketdiensten ontwikkeling

De vraag in Amsterdam is bescheiden met 45.000 m2 en ongeveer 90.000 m2 in 2021. Menno van Boxtel, head of Logistics Cushman & Wakefield, legt uit dat stedelijk logistiek vastgoed nodig is vanwege de enorme stijging in pakketbezorging. ‘Zowel distributeurs als e-commerce bedrijven hebben locaties nodig op maximaal een half uur rijden van een stadscentrum om te voldoen aan de verwachtingen van online consumenten voor wie snelheid en leverbetrouwbaarheid cruciaal is.’

Jan Verhaegh, head of Industrial Cushman & Wakefield, voegt hier aan toe: ‘Het vastgoed van waaruit stadsdistributie kan worden verzorgd, is duurder omdat het op binnenstedelijke locaties ligt. De kosten kunnen worden verantwoord, omdat het tot kostenverlaging leidt in de totale supply chain. De grote uitdaging voor de markt is plekken te creëren van zo´n 2.500 tot 5.000 m2 nabij stadscentra. Die plekken zijn nu schaars maar kunnen door bijvoorbeeld het aanpassen van bestaand vastgoed, herontwikkelingen of verplaatsing van huidige gebruikers wel worden gecreëerd.’

Dit geldt volgens hem voor alle grotere steden in Nederland zolang de locatie goed bereikbaar is, geschikt kan worden gemaakt voor het type gebruikers en bovendien goede toegang biedt tot de arbeidsmarkt.

Bron: Vastgoed Nieuws & Cushman & Wakefield

,

Huurgroei op beste winkellocaties

Na jaren van kommer en kwel, waarin spraakmakende faillissementen dagenlang de voorpagina’s domineerden, gaat het weer stukken beter in Nederland winkelland. De stemming onder consumenten is positief en dat uit zich onder andere in stijgende omzetcijfers van veel winkeliers.

Dat blijkt uit de nieuwe Real Estate Strategic Outlook voor Nederland van Deutsche Asset Management. De internationale ketens springen in op de toenemende koopbereidheid en zoeken nu ook hun heil in de middelgrote steden in plaats van uitsluitend te blijven hangen in de Randstad.

Deustche AM voorziet dan ook een huurgroei op de beste winkellocaties. Rendementen zullen die van andere West-Europese landen de komende vijf jaar ‘ver achter zich laten’.

De logistieke vastgoedmarkt wint ondertussen terrein. De vraag naar moderne distributiecentra is groot en de leegstand neemt daardoor af. Er wordt mede vanwege de lage rente steeds meer ontwikkeld en gebouwd op risico. Dit heeft ook gevolgen voor de huurgroei. Toch denkt Deutsche AM dat de huurgroei van het topsegment bovengemiddeld zal zijn omdat het aanbod krap is. Vooral in Amsterdam, dat kampt met een hardnekkig gebrek aan ruimte en waar het online shoppen in rap tempo toeneemt, zijn de huurgroeivooruitzichten voor beleggers in logistiek vastgoed goed.

Ook de kantorenmarkt zit in de lift. In Amsterdam neemt de leegstand snel af en is er de afgelopen jaren nauwelijks bijgebouwd. Ook nu zitten er weinig nieuwe kantoren in de pijplijn. Daarbij moet wel gezegd worden dat de daling in aanbod vooral komt omdat er veel oudere kantoren zijn onttrokken aan de voorraad om te worden omgetoverd tot hotels en woningen. Dus als die trend stopt dan zal de kantorenleegstand weer oplopen. Dit geldt natuurlijk niet voor locaties die erg populair zijn.

Studentenhuisvesting en zorgvastgoed zijn in trek bij beleggers, de rendementen liggen over het algemeen hoger dan in andere vastgoedbeleggingssegmenten.

Bron: Vastgoed Markt &  Real Estate Strategic Outlook

,

Nieuw erfpachtstelsel dupeert private verhuurders

Vastgoed Belang is teleurgesteld over het vannacht 29 juni genomen besluit van de gemeenteraad van Amsterdam over de invoering van een nieuw systeem voor eeuwigdurende erfpacht. Met de problematiek van private woningverhuurders is volstrekt geen rekening gehouden. 

Zo’n regeling voor woningcorporaties die zich richten op huurwoningen die niet behoren tot het sociale segment is wel toegezegd. Het college en de instemmende raadsleden maken zich daarbij, naar het oordeel van Vastgoed Belang, schuldig aan discriminatie van particuliere verhuurders. Vastgoed Belang is niet tegen de mogelijkheid om erfpacht eeuwigdurend af te kopen. De manier waarop de afkoopsom wordt vastgesteld is echter onredelijk en dupeert vooral private verhuurders.

Die verhuurders zijn door huurprijsregulering gebonden aan maximale huurprijzen die zij mogen vragen, terwijl de erfpachtcanon wordt berekend op basis van de Woz-waarde die gebaseerd is op de prijs van leeg verkochte koopwoningen. Die waarde is volstrekt niet vergelijkbaar met de waarde van een ongesplitste huurwoning op erfpachtgrond. Vooral in de dure stadsdelen Centrum, West, Zuid en Oost moeten eigenaren van particuliere huurwoningen de hoofdprijs betalen als ze de erfpacht willen afkopen. Voor 55.000 private huurwoningen die daar nu nog onder de 700 euro worden verhuurd, moet in het nieuwe stelsel een veelvoud van de jaarhuur aan erfpachtcanon worden betaald.

Dat is onredelijk, meent Vastgoed Belang. Voor verhuurde woningen zou niet de Woz-waarde moeten gelden als grondslag voor het berekenen van de grondwaarde, maar zou het meer in de rede liggen om de waarde in het economisch verkeer aan te houden. Bijvoorbeeld volgens de methode die de belastingdienst hanteert in box 3 en voor de erfbelasting. Dat is immers een reëlere schatting van de prijs die via vraag en aanbod onder normale omstandigheden tot stand komt indien sprake is van een woning in verhuurde staat.

Voor sociale huurwoningen van corporaties geldt een aparte regeling die vele malen goedkoper is. Zolang het om sociale woningen gaat is dat geen probleem. Dat ligt anders op het moment dat een woningcorporatie zich begeeft buiten het sociale segment. En dat is nu aan de orde. Zelfs voor corporatiewoningen die niet tot de sociale voorraad gerekend mogen worden komt een speciale regeling. Daarmee worden private verhuurders die in hetzelfde segment verhuren gediscrimineerd. Bovendien is dat mogelijk zelfs in strijd met Europese regels voor staatssteun.

, , ,

Catella: hoogste huurgroei kantoren in Amsterdam

Amsterdam is met Oslo en Berlijn de meest aantrekkelijke kantorenmarkt van Europa om in te investeren.

Tot en met 2020 kunnen kantooreigenaren in de Nederlandse hoofdstad rekenen op een jaarlijkse huurgroei van bijna 10 procent.

Dat blijkt uit op 21 juni gepubliceerd onderzoek van Catella Real Estate. De Duitse belegger uit München noemt de kantoren van Amsterdam en Oslo de beste Europa beleggingsmarkt vanwege de hoogste verwachte huurgroei en het relatief lage risico. Beleggers in Berlijn lopen vanwege de grootte van de markt en de vele nieuwbouw iets meer risico, maar kunnen tot en met 2020 rekenen op een gemiddelde jaarlijkse huurgroei van 4,6 procent.

Het hoogste risico lopen kantoorbeleggers in Dublin, Moskou, Barcelona en Madrid. Dat levert dan weer wel een totaalrendement op van 15,8 procent in Dublin en zelfs 18,7 procent in Madrid. Kantoren in München, Stockholm, Berlijn en Hamburg hebben de grootste waardegroei achter de rug met yields die Catella heeft zien dalen tot 3 à 3,5 procent. In Amsterdam is het aanvangsrendement voor topkantoren tussen het eerste kwartaal van 2016 en dat van 2017 met 70 basispunten gedaald naar 4,1 procent.

In het eerste kwartaal werd in Amsterdam voor 435 miljoen euro in kantoren belegd. De gemiddelde leegstand bedraagt er 13,4 procent. In Rotterdam daalde het aanvangsrendement voor de beste kantoren met 38 basispunten naar 5,12 procent. Het beleggingsvolume bedroeg 230 miljoen in het eerste kwartaal, de leegstand 16,5 procent. Rotterdam kan een huurgroei tot en met 2020 van 4,75 procent per jaar verwachten.

JLL: meeste huurgroei in Amsterdam Zuidoost en CS Utrecht

Op de Europese kantorenmarkt behoren Amsterdam Zuidoost en Centraal Station Utrecht tot de gebieden waar de komende twee jaar bovengemiddelde huurgroei valt te verwachten.

In de hotspot top-10 van JLL nemen deze kantoorlocaties plek 7, vier locaties liggen in Duitsland.

Dat schrijft JLL in het rapport 2017 European Office Investment Perspective. Hierin geeft JLL aan hoe beleggers, nu de concurrentie steeds verder toeneemt, toch toegang kunnen krijgen tot de Europese kantorenmarkten. Ze moeten creatiever zijn, bijvoorbeeld door verder te kijken dan de toplocaties voor het realiseren van optimale huurgroei, verklaart Dré van Leeuwen, head of capital markets Nederland bij JLL:

‘Europees vastgoed blijft een aanzienlijke hoeveelheid kapitaal aantrekken, want in het huidige klimaat van lage rentetarieven en historische lage aanvangsrendementen presteert het stabiel vergeleken met andere beleggingscategorieën. Maar de concurrentie is sterk en beleggers kunnen het zich niet veroorloven gewoon achterover te leunen en af te wachten. Ze moeten creatiever handelen om toegang te krijgen tot de markt, bijvoorbeeld door het bestuderen van stedelijke transformatie via infrastructuur en van projectontwikkelingen. Ook kan gedacht worden aan fusie- en overnameactiviteiten en het afstoten van niet-strategisch bezit.’

 

JLL benelux kantoormarkt record investeringen

 

Beleggingen in kantoren in Europa, exclusief het VK, stegen in 2016 met 8 procent naar een recordhoogte van 81,3 miljard euro. De voorlopige transactievolumes voor het eerste kwartaal van 2017 kwamen net als in 2016 uit op 15 miljard euro. Concurrentie heeft het aanvangsrendement van toplocaties naar een historisch laag niveau geleid. Parijs, München en Berlijn bewogen in het eerste kwartaal van 2017 allemaal naar 3 procent. In Berlijn staat de prime kantoren yield nu 175 basispunten onder de vorige piek van 4,75 procent in het vierde kwartaal van 2006. Het aanvangsrendement in Amsterdam van nu 4 procent ligt 75 basispunten onder de vorige piek in 2006.

‘Beleggers zijn bereid de huidige prijzen te betalen als ze vertrouwen hebben in huurgroei. We zien dat beleggers niet alleen hun rendementsverwachtingen aanpassen, maar ook dat ze zich steeds meer richten op de kracht van toekomstige inkomstenstromen als belangrijkste drijfveer voor rendement. Ze letten meer dan ooit op de kwaliteit van huurders, op de toekomstbestendigheid van locaties en op andere kritische kenmerken die zullen leiden tot verbeterde prestaties van gebouwen’, voegt Van Leeuwen toe.

 

JLL investering utrecht amsterdam rotterdam

 

De kantoorlocaties waar JLL de meeste huurgroei verwacht zijn Solna/Sundyberg, Stockholm, Zweden (1), Mendez Alvaro, Madrid, Spanje, Binnenstad en de randen daarvan, Stuttgart, Duitsland, Hauptbahnhof-Europacity, Mitte & Mediaspree, Berlijn, Duitsland, 22@ – Plaça de la Glòries, Barcelona, Spanje, Oost-München, Duitsland, Amsterdam Zuidoost en Centraal Station Utrecht Nederland, Parijs 12e en 13e district, Parijs, Frankrijk, Bankendistrict en City, Frankfurt, Duitsland en Kirchberg, Luxemburg-stad, Luxemburg (10).

,

Airbnb verdubbelt marktaandeel op hotelmarkt Amsterdam

Airbnb begint een serieuze concurrent van de Amsterdamse hotelmarkt te vormen. In 2016 heeft Airbnb zijn marktaandeel verdubbeld naar 10,7 procent van het totaal aantal overnachtingen.

Dat blijkt uit onderzoek van vastgoedadviseur Colliers International en Hotelschool The Hague op basis van cijfers van AirDNA. In 2016 werden in totaal bijna 1,7 miljoen overnachtingen in de hoofdstad geboekt via de site, een stijging van 125 procent ten opzichte van 2015. Het totaal aantal hotelovernachtingen in Amsterdam groeide deze periode met 7 procent naar 13,9 miljoen. Daarmee komt het marktaandeel van Airbnb uit op 10,7 procent van de Amsterdamse overnachtingsmarkt, een verdubbeling ten opzichte van de 5,4 procent in 2015.

Ook het Amsterdamse Airbnb-aanbod is verdubbeld. Eind 2016 werden 32.000 appartementen aangeboden tegen 15.000 eind 2015. Van alle accommodaties werd 35 procent aangeboden door verhuurders met meerdere appartementen of kamers. Dat duidt volgens Colliers op professionele verhuurders. De gemiddelde prijs van een overnachting in een Airbnb-appartement of -woning bedroeg vorig jaar 140 euro tegen 136 euro in 2015. De prijs van een Airbnb-kamer steeg van 86 naar 92 euro en de prijs van een gedeelde van 62 naar 84 euro.

De opmars van Airbnb zet ook dit jaar door. In het eerste kwartaal werden via Airbnb 367.000 overnachtingen geboekt, 34 procent meer dan in de eerste drie maanden van 2016. In een poging om de Airbnb-markt te reguleren, heeft het Amsterdamse stadsbestuur bij het Amerikaanse verhuurplatform bedongen dat gebruikers hun woning niet meer dan zestig dagen per jaar mogen verhuren. Dirk Bakker, head of EMEA Hotels bij Colliers: ‘Omdat de aanwas van hotelkamers achterloopt op de groei van het aantal toeristen, wijken zij nu uit naar alternatieven zoals Airbnb. Een hotelstop zal de toestroom van reizigers naar het centrum van de stad niet tegenhouden.’

De Airbnb-markt buiten Amsterdam is aanzienlijk kleiner. Den Haag is de tweede Airbnb-stad van Nederland met 126.000 overnachtingen in 2016, goed voor een marktaandeel van 7,2 procent. Daarna volgt Rotterdam met 116.000 overnachtingen, een marktaandeel van 6,5 procent. De prijzen voor een overnachting in een appartement bedroeg in 2016 79 euro in Den Haag en 72 euro in Rotterdam. De onderzoekers hebben geen cijfers over 2015 van deze steden. Wel is bekend dat in het eerste kwartaal van dit jaar 32 procent meer overnachtingen zijn geboekt in Den Haag en 40 procent meer in Rotterdam dan in de eerste drie maanden van 2016.

De verwachting is dat 2017 opnieuw een recordjaar wordt voor Airbnb en Rotterdam door de snellere groei Den Haag voorbijstreeft.
Jeroen Oskam, head of Research bij Hotelschool The Hague, geeft aan dat Rotterdam en Den Haag in de toekomst steeds belangrijker worden voor Airbnb: ‘De sterke groeicijfers onderstrepen de invloed van het toerisme in deze steden. Omdat in Den Haag en Rotterdam het aantal hotels beperkt is, kan het marktaandeel van Airbnb hier nog veel verder stijgen.’

Bron: Vastgoednieuws

 

, ,

Amsterdam op twee na drukste hotelmarkt Europa

Amsterdam heeft in 2016 een recordaantal van 8 miljoen toeristen getrokken. Met een gemiddelde bezettingsgraad van 78 procent is Amsterdam na Dublin en Londen de meest succesvolle Europese hotelstad. 

Dat blijkt uit het PwC-rapport Standing out from the crowd – European cities hotel Forecast for 2017 and 2018. De RevPar – de omzet per beschikbare kamer – steeg met ruim 3 procent naar 105 euro per nacht. De bezettingsgraad van de Amsterdamse hotels blijft de komende jaren stabiel rond de 78 procent. Het sterke jaar van de Amsterdamse hotelsector komt mede door een topjaar voor musea; in 2016 trokken de tien belangrijkste musea bijna 8 miljoen bezoekers. Daarnaast trok het Amsterdam Dance Event ruim 365.000 bezoekers.

Volgens Bart Kruijssen, hotelspecialist bij PwC, zet de groei door, maar minder spectaculair dan sinds 2009 het geval is. ‘De komende jaren groeit het aantal hotelkamers in Amsterdam met bijna 6.000 (+18 procent op de totale voorraad) en breidt het aantal hotels uit met 22. Door regelgeving – de hotelstop van de gemeente Amsterdam – komt het kamerplafond wel in beeld. De grote uitdaging voor hoteliers zit met name in het aantrekkelijk houden van hun aanbod.’

Door de stijgende prijzen per nacht wordt Airbnb aantrekkelijker voor toeristen. ‘Airbnb biedt momenteel 14.000 Amsterdamse plekken aan. Een geduchte concurrent’, aldus Kruijssen. Parijs, Brussel en Istanbul ondervonden hinder van de recente aanslagen. ‘Daar is nog niet het niveau van voor deze aanslagen bereikt. Barcelona, Madrid en Porto hebben daarentegen ontzettend goede jaren gedraaid. De mediterrane landen zijn zeker in opkomst.’

Net als vorig jaar is een overnachting in Genève het duurst. Maar liefst gemiddeld 300 euro moet daar per nacht worden betaald voor een boeking. Zurich volgt op gepaste afstand met gemiddeld 244 euro en Parijs sluit de top 3 met een gemiddelde van 229 euro per nacht. De top 5 van steden met de hoogste bezettingsgraad zijn Dublin (82,5 procent), Londen (81,3 procent), Amsterdam (78 procent), Berlijn (77,1 procent) en Praag (76,9 procent).

,

Onzekerheid op vastgoedmarkt weg na goede uitslag

Nu de stemmen zijn geteld, is de onzekerheid op de Nederlandse vastgoedmarkt weg. De toekomst ziet er goed uit. Dat stelt de Britse vermogensbeheerder M&G in reactie op de Nederlandse verkiezingsuitslag.

‘De aantrekkingskracht wordt versterkt door de robuuste economische vooruitzichten. Beleggers hoeven zich nu niet meer te laten tegenhouden door politieke onzekerheid’, aldus Tony Brown, chief investment officer van de vastgoedtak van M&G. M&G Real Estate stelt vast dat er op toplocaties in Amsterdam een aanzienlijke premie van 360 basispunten ten opzichte van 10-jaars staatsobligaties rust. ‘Dat moet genoeg zijn om eventueel wijder wordende spreads op te vangen. Het soepele beleid van de ECB blijft het rendement op obligaties op korte termijn drukken’, stelt Brown.

De cio is van mening dat herwaarderingen in de markt nu niet spelen en dat beleggers met een gerust hart kapitaal kunnen steken in Nederlands vastgoed. ‘Wij zijn als vastgoedbeleggers positief over de Nederlandse markt en de uitslag van de verkiezingen heeft deze mening alleen maar versterkt. Amsterdam geldt als een van de meest liquide markten van Europa en profiteert naast de schaarste op toplocaties van een groeiende vraag naar werkplekken.’

Ook in de volwassen logistieke vastgoedmarkt ziet Brown kansen. ‘Door de goede infrastructuur en gunstige geografische ligging is Nederland bij uitstek geschikt om de belangrijkste Europese consumentenmarkten te bedienen.’ M&G is een van de grootste vastgoedbeleggers ter wereld.

Bron: Vastgoedmarkt & M&G Real Estate