Verkrijgen hypothecaire geldlening

U kunt als (startende) ondernemer een hypothecair krediet aanvragen voor de financiering van zakelijk onroerend goed.

In de regel betaalt u voor uw hypothecaire lening maandelijks rente en aflossing. De meest gebruikte hypotheekvormen zijn annuïteit of lineair. Bij een annuïteiten hypotheek blijft het maandelijkse bedrag voor aflossing + rente gedurende de looptijd van de lening gelijk. Bij een lineaire hypotheek blijft het maandelijkse bedrag voor de aflossing gelijk, maar daalt het bedrag voor de rente.

De looptijd van een hypotheek voor particulieren is meestal 30 jaar. Voor zakelijke hypotheken worden kortere looptijden gehanteerd, meestal tot 10 jaar.

Buiten de kosten die aan een hypotheek verbonden zijn, zoals rente en aflossing, moet een hypotheek bij het afsluiten ook worden gevestigd via een notaris én moet de waarde van het onderpand onafhankelijk worden vastgesteld middels een taxatie. Houdt u rekening met deze extra kosten voordat u een hypothecaire lening afsluit.

Een Bedrijfshypotheek is bedoeld als financiering voor de aankoop of verbouwing van een bedrijfspand of de aankoop van grond. U kunt de Bedrijfshypotheek aanvragen als eenmanszaak, maatschap, vennootschap onder firma, commanditaire vennootschap of bv.

Een taxatierapport is een onontbeerlijk onderdeel van een hypotheek aanvraag voor zakelijk vastgoed. Via Taxateur Zakelijk Vastgoed kunt u dit rapport aanvragen. Wij zorgen voor de juiste register taxateur om uw zakelijk vastgoed te waarderen. Taxateur Zakelijk Vastgoed voert bedrijfstaxaties uit ten behoeve van het verkrijgen van een hypothecaire geldlening.


 

Bedrijfstaxatie Aanvragen – Om de juiste indicatieve kostprijs van de bedrijfstaxatie aanvraag te kunnen opstellen is het belangrijk welk doel u voor ogen hebt met de bedrijfstaxatie. In de Bedrijfstaxatie aanvraag Tool kunt u bij Stap 3.1 Verkrijgen hypothecaire geldlening aanklikken.  Andere bedrijfstaxatie doelen zijn: