De Algemene Voorwaarden zijn te verkrijgen via info@taxateurzakelijkvastgoed.nl