,

Nieuw erfpachtstelsel dupeert private verhuurders

Nieuw-erfpachtstelsel-dupeert-private-verhuurders

Vastgoed Belang is teleurgesteld over het vannacht 29 juni genomen besluit van de gemeenteraad van Amsterdam over de invoering van een nieuw systeem voor eeuwigdurende erfpacht. Met de problematiek van private woningverhuurders is volstrekt geen rekening gehouden. 

Zo’n regeling voor woningcorporaties die zich richten op huurwoningen die niet behoren tot het sociale segment is wel toegezegd. Het college en de instemmende raadsleden maken zich daarbij, naar het oordeel van Vastgoed Belang, schuldig aan discriminatie van particuliere verhuurders. Vastgoed Belang is niet tegen de mogelijkheid om erfpacht eeuwigdurend af te kopen. De manier waarop de afkoopsom wordt vastgesteld is echter onredelijk en dupeert vooral private verhuurders.

Die verhuurders zijn door huurprijsregulering gebonden aan maximale huurprijzen die zij mogen vragen, terwijl de erfpachtcanon wordt berekend op basis van de Woz-waarde die gebaseerd is op de prijs van leeg verkochte koopwoningen. Die waarde is volstrekt niet vergelijkbaar met de waarde van een ongesplitste huurwoning op erfpachtgrond. Vooral in de dure stadsdelen Centrum, West, Zuid en Oost moeten eigenaren van particuliere huurwoningen de hoofdprijs betalen als ze de erfpacht willen afkopen. Voor 55.000 private huurwoningen die daar nu nog onder de 700 euro worden verhuurd, moet in het nieuwe stelsel een veelvoud van de jaarhuur aan erfpachtcanon worden betaald.

Dat is onredelijk, meent Vastgoed Belang. Voor verhuurde woningen zou niet de Woz-waarde moeten gelden als grondslag voor het berekenen van de grondwaarde, maar zou het meer in de rede liggen om de waarde in het economisch verkeer aan te houden. Bijvoorbeeld volgens de methode die de belastingdienst hanteert in box 3 en voor de erfbelasting. Dat is immers een reëlere schatting van de prijs die via vraag en aanbod onder normale omstandigheden tot stand komt indien sprake is van een woning in verhuurde staat.

Voor sociale huurwoningen van corporaties geldt een aparte regeling die vele malen goedkoper is. Zolang het om sociale woningen gaat is dat geen probleem. Dat ligt anders op het moment dat een woningcorporatie zich begeeft buiten het sociale segment. En dat is nu aan de orde. Zelfs voor corporatiewoningen die niet tot de sociale voorraad gerekend mogen worden komt een speciale regeling. Daarmee worden private verhuurders die in hetzelfde segment verhuren gediscrimineerd. Bovendien is dat mogelijk zelfs in strijd met Europese regels voor staatssteun.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *