, , ,

Catella: hoogste huurgroei kantoren in Amsterdam

Amsterdam is met Oslo en Berlijn de meest aantrekkelijke kantorenmarkt van Europa om in te investeren.

Tot en met 2020 kunnen kantooreigenaren in de Nederlandse hoofdstad rekenen op een jaarlijkse huurgroei van bijna 10 procent.

Dat blijkt uit op 21 juni gepubliceerd onderzoek van Catella Real Estate. De Duitse belegger uit München noemt de kantoren van Amsterdam en Oslo de beste Europa beleggingsmarkt vanwege de hoogste verwachte huurgroei en het relatief lage risico. Beleggers in Berlijn lopen vanwege de grootte van de markt en de vele nieuwbouw iets meer risico, maar kunnen tot en met 2020 rekenen op een gemiddelde jaarlijkse huurgroei van 4,6 procent.

Het hoogste risico lopen kantoorbeleggers in Dublin, Moskou, Barcelona en Madrid. Dat levert dan weer wel een totaalrendement op van 15,8 procent in Dublin en zelfs 18,7 procent in Madrid. Kantoren in München, Stockholm, Berlijn en Hamburg hebben de grootste waardegroei achter de rug met yields die Catella heeft zien dalen tot 3 à 3,5 procent. In Amsterdam is het aanvangsrendement voor topkantoren tussen het eerste kwartaal van 2016 en dat van 2017 met 70 basispunten gedaald naar 4,1 procent.

In het eerste kwartaal werd in Amsterdam voor 435 miljoen euro in kantoren belegd. De gemiddelde leegstand bedraagt er 13,4 procent. In Rotterdam daalde het aanvangsrendement voor de beste kantoren met 38 basispunten naar 5,12 procent. Het beleggingsvolume bedroeg 230 miljoen in het eerste kwartaal, de leegstand 16,5 procent. Rotterdam kan een huurgroei tot en met 2020 van 4,75 procent per jaar verwachten.

,

DTZ: lichte groei commercieel vastgoed investeringen

Het investeringsvolume in Nederlands commercieel vastgoed groeide in 2015 met 3% naar €11,3 miljard, blijkt uit een onderzoek van DTZ Zadelhoff.

Nederlands grootste makelaar-taxateur houdt voor de komende jaren rekening met een ‘dal’.

De lichte groei volgde op een recordgroei in 2014. Toen verdubbelde het investeringsniveau ten opzichte van 2013. Opgeteld werd in de twee voorgaande jaren volgens DTZ Zadelhoff ruim €22 miljard geïnvesteerd in Nederlands commercieel vastgoed. Dat is net zoveel als het totale volume in de vijf jaar daarvoor.

DTZ Zadelhoff constateert dat na de vorige piek in 2007 een diep dal volgde. “Voor de komende jaren is het de vraag of het huidige niveau inderdaad als een inhaalslag kan worden gezien of dat het investeringsvolume op een hoog niveau blijft.” De onderzoekers putten hoop uit het feit dat de markt tegenwoordig gedifferentieerder is. Kantoren waren in 2007 goed voor 65% van de markt, tegen 36% in 2015.  Winkelruimte is goed voor 24%, woningcomplexen voor 22% en bedrijfsruimte voor 14%.

Bron: De Telegraaf


Taxateur Zakelijk Vastgoed is een online bedrijfspand & bedrijfstaxatie tool om snel een indicatieve prijs te ontvangen aan de hand van uw aanvraag voor een taxatierapport. Taxateur Zakelijk Vastgoed zoekt bij uw aanvraag de juiste gecertificeerde Register Taxateur of team van gecertificeerde Register Taxateurs. Taxateur Zakelijk Vastgoed zal aan de hand van uw aanvraag zo spoedig mogelijk contact zoeken en een officiële offerte op maat op te stellen. De Taxatie Tool is geheel vrijblijvend.

, ,

In Amsterdam meer vastgoed kantoorpanden getransformeerd

Amsterdam heeft in 2015 meer dan 150.000 m2 aan kantoorruimte getransformeerd naar woningen, hotels en andere vormen van vastgoed.

Dat schrijft het stadsbestuur in een publicatie op de eigen website. Dankzij de verschillende transformaties is de leegstand in Amsterdam met ruim 15 procent gedaald. Het ging om 79 panden waarvan de transformatie vorig jaar is begonnen. Daarvan krijgen 48 panden een woonbestemming, dertien gebouwen worden een hotel, elf panden krijgen een bedrijfsmatige functie, vier worden een creatieve broedplaats en drie panden krijgen een onderwijsfunctie. Vorig jaar is al 40.000 m2 getransformeerd naar woningen en 60.000 m2 naar hotels, aldus Amsterdam.

De vraag naar lege kantoorruimte trekt fors aan. Dit jaar zakt de leegstand voor het eerst sinds jaren tot onder de 1 miljoen vierkante meter, door slim hergebruik van de ongebruikte ruimte.

Dat staat in een jaaroverzicht dat wethouder Laurens Ivens vandaag presenteert. Ook meldt de woonwethouder dat de totale leegstand is gedaald tot 15 procent van het kantorenbestand. Dit staat gelijk aan 140 voetbalvelden die momenteel ongebruikt zijn, terwijl de prijzen voor woon- en winkelruimte in de stad tot recordhoogte zijn gestegen. En dat steekt, vindt Ivens. ,,Veel mensen zijn alle leegstaande kantoren een doorn in het oog. We hebben afgelopen jaar meer dan 8300 woningen in aanbouw genomen maar de grond raakt een keer op. We willen Amsterdam toegankelijk houden voor iedereen om in te wonen. Daarom hebben we de transformaties flink geïntensiveerd om bestaande bouw een nieuwe functie te geven.”

Infographic-2015-kantoorleegstand-amsterdam-tranformatie

Verstandig
Kantoormarkt onderzoeker Sven Bertens van JLL vindt het beleid van Amsterdam verstandig, want de vraag naar werkplekken zal nooit meer zo hoog zijn als tien jaar geleden. ,,Vroeger had iedereen een eigen kamer, tegenwoordig werken medewerkers liever op een open kantoorvloer. Ook wordt er meer thuisgewerkt en delen collega’s vaak een bureau via een systeem met flexplekken. Allemaal redenen waardoor het gemiddelde aantal vierkante meters per werknemer al jaren daalt’’, legt Bertens uit. ,,Kantoren kunnen hierdoor kleiner.’’ Door de samenwerking die het stadsbestuur in 2012 is aangegaan met de vastgoedmarkt, is transformatie nu in zwang geraakt als alternatief voor leegstand. ,,Lang is onder pandeigenaren gehoopt dat de huurders ooit weer terug zouden komen. Maar door het Kantoorconvenant en een verbod op nieuwbouw kwam transformatie steeds nadrukkelijker naar voren als alternatief.’’

Dit jaar verwacht Ivens 1250 nieuwe woningen te kunnen realiseren in lege kantoorflats, waardoor het totale aantal lege vierkante meters voor het eerst sinds 2009 dede wethouder zegt net zo lang door te willen gaan met de transformatieprojecten todat een leegstandspercentage van ongeveer 6 procent is ontstaan.

Woningen
Het aantal woningen dat is getransformeerd vanuit kantoorruimte in 2015 ligt momenteel op 827. Dit zijn studentenwoningen, maar ook particuliere woningen en huisvesting voor statushouders. De woningen zijn niet alleen gerealiseerd door verbouwingen en tijdelijke transformaties, maar ook door sloop en nieuwbouw. Amsterdam noteert per 1 januari een kantoorleegstand van 1,1 miljoen vierkante meter. Dankzij de transformatieprojecten voorziet Amsterdam een daling van de leegstand naar 900.000 m2 in 2017 en 700.000 m2 in 2018.

Bronnen: www.telegraaf.nl, Vastgoedmarkt & Gemeente Amsterdam

,

Fiscus hindert kantoortransformaties

Fiscus hindert kantoortransformaties vanwege vrees voor mislopen btw

Het verbouwen van lege kantoren naar woningen dreigt spaak te lopen doordat de fiscus niet luistert naar het kabinet Rutte.

Zo ziet de fiscus transformatieprojecten als twee verschillende prestaties waarover belasting dient te worden geheven. Hierdoor dreigen veel kantoortransformaties financieel te risicovol te worden en dus niet door te gaan. Daarvoor waarschuwt de NVB Vereniging voor ontwikkelaars & bouwondernemers in een brief aan staatssecretaris van Financiën, Eric Wiebes.

Klachten over Kantoortransformaties

Wat is de achtergrond? In 2013 besloot het ministerie dat de levering van grond en de aanneem werkzaamheden altijd als één prestatie moeten worden gezien als ze door dezelfde partij werden uitgevoerd. Steeds vaker krijgt de NVB klachten van leden binnen die met de fiscus over deze maatregel bij het transformeren van leegstaande kantoren naar woningen overhoop liggen.

“Er zijn belastinginspecteurs die van deze lijn willen afwijken en de levering van de oudbouw juist wel zien als een prestatie die los staat van de aanneemwerkzaamheden”, licht Coen van Rooyen, jurist bij NVB toe. Het gevolg hiervan is dat over de verbouwingswerkzaamheden nu ineens btw moet worden betaald naast de overdrachtsbelasting vanwege de levering van het oude gebouw naar de (her)ontwikkelaar.

Lees verder op www.vastgoedjournaal.nl

bron: Vastgoed Journaal

,

Structureel aanbod Kantoor markt blijft stabiel

Structureel aanbod Kantoor markt blijft stabiel

Medio 2015 was 8,4 miljoen vierkante meter kantoor ruimte beschikbaar op de markt. Hiervan wordt bijna 2,9 miljoen vierkante meter al drie jaar of langer achtereen aangeboden. Dit structurele aanbod vormt hiermee ruim een derde van het totale aanbod. Dit aandeel is de afgelopen jaren ook groter geweest. Zo stond eind 2012 ruim 3 miljoen vierkante meter structureel in aanbod. Ultimo 2015 komt het structurele aanbod 150.000 vierkante meter lager uit, aldus de schatting van DTZ Zadelhoff.

De verversingsgraad van het aanbod – aanbod dat nog geen jaar op de markt wordt aangeboden – ontwikkelt zich door de jaren heen redelijk stabiel. In 2015 kwam 2,8 miljoen vierkante meter kantoorruimte in aanbod. Dit vormt, samen met de 5,6 miljoen vierkante meter die langer dan een jaar wordt aangeboden, het totale aanbod aan kantoorruimte in Nederland. De afdeling Research van DTZ Zadelhoff registreert de tijdsduur dat kantoren aan de markt worden aangeboden. In maart 2010 resulteerde deze informatie tot de publicatie ‘Het aanbod veroudert’. Destijds stond 1,9 miljoen vierkante meter kantoor structureel in aanbod. Nu vijf jaar later is daar 1 miljoen vierkante meter bijgekomen. Het structurele aanbod is verdeeld over 1.250 objecten en vormt 34% van het totale aanbod in Nederland.

aanbod-kantorenmarkt 2015 bedrijf onderzoek dtf

Het is duidelijk dat wanneer een kantoor een aantal jaren niet op interesse kan rekenen, het in de meeste gevallen niet past bij de eisen van de moderne kantoorgebruiker. Doordat momenteel veel kantoorruimte beschikbaar is, hebben organisaties de mogelijkheid een kwalitatieve keuze te maken. Frank van der Sluys, als associate director verantwoordelijk voor Research bij DTZ Zadelhoff: “De ontwikkeling van de opname geeft duidelijk weer welke kantoren populair zijn bij kantoorgebruikers, terwijl de ontwikkeling van het structurele aanbod weergeeft welke kantoren dat niet zijn. Voor kantoren die drie jaar of langer op de markt worden aangeboden, geldt dat zij overbodig zijn. Vaak wordt gedacht dat vooral de technische staat van dit vastgoed te wensen overlaat waardoor interesse uitblijft. Toch zijn er ook kantoren waar niet veel aan mankeert, behalve dan dat ze op een plek staan waar simpelweg geen vraag naar kantoorruimte is. Er is blijkbaar voldoende alternatieve kantoorruimte beschikbaar om de vraag van kantoorgebruikers elders te beantwoorden.”

De afgelopen jaren lijkt het besef gegroeid dat kantoren die structureel worden aangeboden in de huidige functie niet meer meedoen en wordt steeds vaker door eigenaren naar oplossingen gezocht. Tussen 2007 en 2012 groeide het structureel aanbod stelselmatig tot een niveau van ruim 3 miljoen vierkante meter eind 2012. Daarna is het juist afgenomen en komt ultimo 2015 naar schatting 150.000 vierkante meter lager uit.

Diverse transformaties en onttrekkingen liggen hieraan ten grondslag, denk daarbij aan de aansprekende voorbeelden als het voormalige Philips Lighting kantoor in Eindhoven of Diemervijver in Diemen. Van der Sluys: “Hoewel dergelijke voorbeelden al snel in het oog springen, vinden wij het een goed teken dat er juist ook steeds meer voorbeelden te vinden zijn van kleinschalige transformaties. Zo is rondom het centrum van Nieuwegein een aantal verouderde kantoren succesvol getransformeerd tot woningen. Juist deze voorbeelden die wat minder in het oog springen, geven ons het gevoel dat de markt echt haar werk doet.”


 

bron: www.dtz.nl

,

Koninklijke Horeca Nederland (KHN) wil geen hotels in kantoren

Een groot deel van de hotels in Nederland kampt met een overschot aan kamers. Gemeenten geven steeds vaker toestemming om hotels in leegstaande kantoorpanden te vestigen. De KHN is het niet met de gemeenten eens en wil geen hotels in kantoren.

Dat stelt Koninklijke Horeca Nederland (KHN) in De Telegraaf. Volgens de belangenvereniging groeit door de transformatie van kantoorgebouwen tot hotels het hotelkamer-bestand buiten de grote steden sneller dan het aantal overnachtingen.

‘Gemeenten zitten met de kantoorleegstand in hun maag. Deze gebouwen vullen met hotels lijkt een oplossing, maar het wil niet zeggen dat er automatisch meer gasten komen. Bezoekers worden zo alleen maar verder verspreid’, aldus Saskia Deerenberg van KHN in de Telgraaf.

Saskia Deerenberg  

Bron: Vastgoedmarkt, Telegraaf & KHN


Over Taxateur Zakelijk Vastgoed:

Voor veel kantoor taxaties waaronder ook kantoorruimte taxaties geldt dat deze als belegging worden getaxeerd. Naast het bepalen van de juiste waarde is het ook van belang om een realistisch rendement op te stellen voor het meerjarenplan. Dit kan alleen als de taxateur ook gedegen inzicht heeft in de marktwerking en de fiscale situatie van het vastgoed. Naast de fiscale aspecten krijgt de taxateur ook te maken met juridische aspecten, welke milieu eisen zijn van toepassing, maar ook eventuele erfdienstbaarheden en/of het reglement van de Vereniging van Eigenaren (VvE) kunnen een bepalende factor zijn op het gebruiksgenot van de kantoorruimte.

Een”bedrijfstaxatie kantoor” kan voor de volgende doelen worden aangewend: voor een aan- en verkoopbeslissing, het bepalen van een huurwaarde, een bedrijfstaxatie voor een financiering, vastgoed (her)waardering ten behoeve van de boekhouding en herbouwwaarde taxatie.

In de kantorenmarkt is momenteel sprake van veel leegstand. Een register taxateur geselecteerd door Taxateur Zakelijk Vastgoed weet hier op de juiste manier handen en voeten aan te geven.

Stap-2-Horeca-vastgoed-bedrijfstaxatie-aanvraag
, ,

Terugdringen overcapaciteit kantoren en detailhandel locaties West-Brabant

West-Brabant trekt handrem aan om overcapaciteit kantoren en detailhandel locaties terug te dringen.

In West-Brabant staat er zo’n 150.000 m2 aan detailhandelslocaties leeg en ook in de kantorenmarkt is er sprake van overcapaciteit. Om de overcapaciteit tegen te gaan hebben gemeenten in West-Brabant gezamenlijk afspraken gemaakt met de provincie om zo verdere toename van leegstand te voorkomen. Met deze afspraken worden vraag en aanbod weer beter in balans gebracht.

Ondanks dat er 150.000 m2 leeg staat voor detailhandel, hebben de gemeenten plannen voor de ontwikkeling van nog eens 160.000 m2 aan detailhandelslocaties. Dit leidt tot een forse overcapaciteit. Eén van de gemaakte afspraken is om de bestaande vastgoedplannen op het gebied van detailhandel en kantoren in de regio nader te bekijken. Hierbij wordt in kaart gebracht in hoeverre plannen nog haalbaar en nodig zijn. Door regionale afstemming ontstaat een gezonde structuur op het gebied van detailhandel en kantoren. Het resultaat en de vervolgaanpak van deze inventarisatie worden eind 2015 besproken met de provincie Noord-Brabant.

Vijf grote steden
De kantorenmarkt is voor bijna 90% geconcentreerd in de vijf grootste gemeenten in de regio; Bergen op Zoom, Breda, Etten-Leur, Oosterhout en Roosendaal. Ook in de kantorenmarkt is sprake van overaanbod. Het totale (plan-)aanbod in de regio bedraagt 466.000 m2, terwijl er uit onderzoek blijkt dat er tot 2025 maar vraag is voor slechts 237.000 m2.

Concrete afspraken
Wethouders Bob Bergkamp (Breda) en Marcel Willemsen (Oosterhout) trokken namens de regio de kar om tot deze afspraken te komen. Bergkamp:

“Alle West-Brabantse gemeenten en de provincie Noord-Brabant hebben uitgesproken mee te werken aan het terugdringen van overcapaciteit. Ik heb er alle vertrouwen in dat we op deze basis concrete afspraken met elkaar kunnen gaan maken.”

Gedeputeerde Erik van Merrienboer (Ruimte en Financiën):

“De regio en de provincie moeten keuzes maken en de consequenties daarvan aanvaarden. Verder moeten we het aanpassingsvermogen van bedrijfslocaties verhogen”

,

Leegstand kantoren markt: Licht gestegen.

Lichte stijging leegstand kantoren markt

Het kantoorruimte-aanbod is de eerste helft van het jaar met 0,6 procent gestegen tot 8,36 miljoen vierkante meter. Dat betekent een lichte stijging van de leegstand kantoren markt . Hiervan staat 8 miljoen vierkante meter (16,1 procent van de voorraad) leeg.

Dit blijkt uit de halfjaarlijkse factsheets van vastgoedadviseur DTZ Zadelhoff, waarin de ontwikkelingen op de kantoren markt worden gepresenteerd. De opname van kantoorruimte is in de eerste helft van 2015 in vergelijking met de eerste helft van 2014 toegenomen. Ondanks deze toename is het aanbod van beschikbare ruimte gegroeid.

In de eerste helft van 2015 hebben verplaatsende kantoorgebruikers 497.000 m2 aan kantoorruimte opgenomen. Van de kantooropname werd in de eerste helft van 2015 44 procent in de vier grootste steden gerealiseerd. Van de tien grootste transacties waren er drie in Rotterdam en twee in Den Haag. Deze twee steden kenden een zeer goed eerste half jaar, waarin de opname nu al hoger ligt dan in heel 2014.

De grootste transactie betreft de huisvesting van de Nationale Politie in Rotterdam waarmee 16.400 m2 is gemoeid. Overigens is de Nationale Politie ook verantwoordelijk voor de op twee na grootste transactie in Nederland. In Zwolle nam zij 9.600 m2 op. Behalve de grote transactie van de Nationale Politie in Rotterdam komen de transacties van Spaces (7.000 m2) in het Rotterdam Central District en van Nidera (4.500 m2) op de Kop van Zuid voor in de top-10 van grootste transacties van Nederland.

Den Haag komt in de top-10 voor met de huisvesting van Shell op 10.500 m2 aan de Oostduinlaan in Den Haag en de met de transactie van het UWV van 5.900 m2. Op de kantorenmarkt is vooral de positie van Den Haag en Rotterdam opvallend. Hoewel er in Amsterdam ook in de eerste helft van 2015 de meeste kantoorruimte (80.000 m2) is opgenomen, volgen Rotterdam (67.000 m2) en Den Haag (49.000 m2) op kortere afstand dan vorig jaar. Door het uitblijven van grote transacties in Amsterdam heeft de stad te maken met een lager opnameniveau dan de 130.000 m2 in de eerste helft van 2014.

Bron: Vastgoedmarkt.

,

Politie moet 660.000 m2 aan vastgoed afstoten

Politie moet 660.000 m2 aan vastgoed afstoten

Om vanaf 2025 jaarlijks 76,5 miljoen euro op huisvestingskosten te besparen moet de Nationale Politie 660.000 m2 aan vastgoed afstoten. De expertise ontbreekt echter en de vastgoed administratie is ondermaats.

Dat schrijft de Algemene Rekenkamer in een kritisch rapport over de beoogde bezuinigingsoperatie. De Nationale Politie beschikt over een vastgoedportefeuille van 1,852 miljoen vierkante meter, waarvan 1,42 miljoen vierkante meter in eigendom en 400.000 m2 aan huurpanden. Het meeste bezit is te vinden in de regio Den Haag (260.000 m2), gevolgd door regio Rotterdam (197.000 m2) en regio Amsterdam (183.000 m2). De politie was in 2014 327 miljoen euro kwijt aan huisvestingslasten. Dit jaar worden de kosten begroot op 347 miljoen euro.
Het kabinet heeft bepaald dat de Nationale Politie vanaf 2025 nog maar maximaal 260,8 miljoen mag uitgeven aan zijn vastgoed, 76,5 miljoen euro minder. De boekwaarde van dit vastgoed bedraagt volgens de Rekenkamer ongeveer 1,6 miljard euro. Om aan het bezuinigingsbedrag te komen dient de politie 660.000 m2 aan gebouwen af te stoten. Van de huidige 1.029 gebouwen zullen nog 600 tot 800 panden overblijven, ofwel 20 tot 40 procent minder dan nu.

In 2013 had de politie al een bezuinigingsplan uitgewerkt met ruim 60 miljoen euro aan vastgoedbesparingen. De aannames uit dat rapport zijn echter achterhaald, aldus de Rekenkamer, zodat nu onduidelijk is hoe de politie de bezuinigingen gaat realiseren. Groot probleem is dat de Nationale Politie geen afstootplan en -expertise heeft. Nog ernstiger is dat de vastgoedadministratie niet op orde is en soms zelfs ‘onbetrouwbaar’, aldus de Rekenkamer. Zo ontbreken cijfers over de rente op de vele vastgoed leningen en zijn de WOZ-waardes verouderd.
De Rekenkamer merkt ook op dat gerekend is buiten extra kosten die de afstoot met zich meebrengt. Om de politiekantoren geschikt te maken voor verkoop, dienen ze passend te worden gemaakt voor flexibel gebruik. Met deze gedeeltelijke transformatie is een bedrag van jaarlijks 74 tot 81 miljoen euro gemoeid. Ook blijven de kosten voor regulier onderhoud van de af te stoten panden doorlopen. Dat kost de politie nog eens 24 tot 30 miljoen euro per jaar.
De minister van Veiligheid en Justitie ‘herkent zich’ in het beeld. Hij staat positief tegenover het advies van de Rekenkamer om samenwerking met het Rijksvastgoedbedrijf te onderzoeken voor marktafstemming en expertise-inbreng. De Nationale Politie heeft met het Rijksvastgoedbedrijf afspraken gemaakt om na de zomer een pilot te starten voor de afstoot van vastgoed. Ook zal er afstemming op het gebied van waardeontwikkeling en maatschappelijke belangen plaats gaan vinden, waaronder afspraken met gemeenten. Ook de deelname van de politie in de Raad voor Vastgoed Rijksoverheid draagt hieraan bij.

De adviezen van de Rekenkamer zijn als volgt:

  • Actualiseer het beeld van de financiële doelstelling, maak duidelijk welk deel van de besparingsdoelstelling is ingevuld met concrete maatregelen en hoe het resterende deel van de besparing wordt ingevuld.
  • Ontwikkel een integraal programma voor de uitvoering van het huisvestingsplan en neem daarin de volgende onderdelen op: – een meerjareninvesteringsprogramma waarin de uitvoering van de vastgoed operatie is uitgewerkt, met de meest actuele ramingen; – elementen uit de huisvestingsplannen die op het kritieke pad liggen (waarvan een vertraging gevolgen heeft voor alle andere plannen); – de belangrijkste financiële en planningsrisico’s; – een afstoot planning waaruit blijkt welke panden in welk jaar afgestoten worden; – inzicht in de staat van het onderhoud van panden met de koppeling aan het toekomstig gebruik; – periodieke rapportages waardoor er over bovengenoemde elementen in samenhang actueel zicht is op de voortgang van de vastgoed operatie.
  • Gebruik het meerjareninvesteringsprogramma om de meerjarenbegroting van de Nationale Politie te herijken. Daarnaast zou de begroting van Veiligheid en Justitie de risico’s voor de Nationale Politie inzichtelijk moeten maken, ook waar het de balansrisico’s betreft.
  • Onderzoek of samenwerking met het Rijksvastgoed bedrijf een oplossing biedt om op korte termijn voor professionele capaciteit te zorgen en expertise te ontwikkelen voor grote afstoot volumes. Dan kan tevens afstemming plaatsvinden zodat gelijktijdige afstoot door het Rijksvastgoed bedrijf en de Nationale Politie niet tot een lagere verkoopopbrengst, verstoring van de vastgoedmarkt en veel leegstand in een gemeente leidt.
  • Maak alle kosten van een pand in de vastgoed administratie inzichtelijk door de vastgoed- en de financiële administratie te koppelen. Vervolgens kunnen ook de meerkosten van beslissingen voor extra maatschappelijke voorzieningen inzichtelijk worden gemaakt.

Bron: Vastgoedmarkt