,

Rechter doet uitspraak in eerste zaak tegen AB InBev

Gisteren diende voor de Rechtbank Noord-Nederland, locatie Assen het eerste kort geding tegen AB InBev Nederland BV. De inzet was de huur van café De Vliegh in het Drentse Zuidlaren, eigendom van Sigismund BV. Een dag na het vonnis sprak Vastgoedjournaal zowel met brouwer AB InBev als met de pandeigenaar.

Folkert Fokkema is één van de twee pandeigenaren van Café De Vliegh in het Drentse Zuidlaren, dat wordt gehuurd door ’s werelds grootste brouwerij AB InBev. Op haar beurt verhuurt die het onder aan de uitbater. Vanwege de grote onduidelijkheid over de huur en het niet in contact kunnen komen met de brouwer spande de verhuurder een rechtszaak aan, hierover deed de rechter gisteren uitspraak. Die stelde dat de huurlasten, in tijden van de coronamaatregelen, evenredig moeten worden gedragen. Kortom de pachter, de huurder en de verhuurder dragen ieder 1/3 van de huurkosten. Zowel Fokkema als AB InBev geven aan de uitspraak van de rechter te respecteren. Had dit niet buiten de rechtszaal kunnen worden opgelost?

Proefballonnetjes
Fokkema vertelt aan VJ: “Wij hebben dit kort geding doorgezet om voor eens en voor altijd duidelijkheid te krijgen, niet alleen voor onszelf maar ook voor onze collega’s.” Van AB InBev ontvingen Fokkema en zijn compagnon de afgelopen maanden een aantal brieven met diverse voorstellen. “In de eerste geautomatiseerde brief stond dat AB InBev voornemens was om helemaal geen huur meer te betalen en in de tweede brief was het voorstel om 33% van de huursom te voldoen.” Fokkema noemt het proefballonnetjes. “Men wilde steeds zien wanneer wij zouden ‘happen’.”

Pas late reactie AB InBev
Een paar keer is getracht om contact met AB InBev op te nemen. Maar een reactie van de brouwer bleef uit. Dit was voor de vastgoedeigenaar uit Drenthe reden om AB InBev te dagvaarden. “Pas nadat de dagvaarding was verstuurd nam men contact met ons op om te vragen of er niet op een andere manier over te praten viel en stelde zij voor om tweederde van de huur naar ons over te maken. Afgelopen dinsdag, één dag voor de zitting, stond dat bedrag op onze rekening”, vertelt Fokkema.

Vertrouwen in verhuurder weg
Wat de vastgoedondernemer het meeste lijkt te steken is het uitblijven van persoonlijk contact in een eerder stadium en het niet reageren op de contactverzoeken van Fokkema. “We hebben het hier over de grootste brouwer ter wereld. Eén telefoontje van AB InBev naar ons had in één klap alles kunnen oplossen. Het vertrouwen in onze verhuurder is compleet weg en gisteren na de zitting heeft onze advocaat AB InBev in kennis gesteld dat wij de huurovereenkomst dan ook wensen te beëindigen. Wij doen dan liever zaken met kleinere partijen waarmee we wél makkelijk aan tafel kunnen, als er zich iets voordoet.”

Verdeelsleutel hetzelfde als voorstel
AB InBev reageerde bij monde van woordvoerder Wilco Heiwegen op de uitspraak van de eerste rechtszaak die tegen de brouwer was aangespannen in verband met de coronacrisis “Wij kijken positief terug op de uitspraak van de rechter. We moeten de horeca gezamenlijk door deze crisis helpen. De verdeelsleutel die de rechter heeft opgelegd is dezelfde die wij ook hebben voorgesteld aan al onze verhuurders. Het merendeel is hiermee akkoord gegaan. Wij hebben nooit gesproken over een betaling van 33%, zoals Sigismund BV aangaf.”

Heiwegen ziet deze uitspraak als een ijkpunt. “Verhuurders die het nog van plan waren, zullen wellicht nu heroverwegen of het zinvol is om nog te procederen. De rechter vindt dat we samen de lasten moeten dragen.”

Incassobrief
AB InBev heeft aan VJ laten weten zich niet te herkennen in de uitspraak van Sigismund, dat zij niet bereikbaar zijn geweest. Heiwegen zegt hierover: ” Op 25 maart hebben wij een brief gestuurd naar de verhuurders met het voorstel om de huur voor april in eerste instantie op te schorten. Van Sigismund ontving AB InBev daarop op 31 maart een incassobrief. Anders dan die brief hebben wij geen enkel andere reactie van Sigismund ontvangen.” Na navraag binnen het bedrijf is er bij hen ook nog geen verzoek tot beëidiging van de huurovereekomst van de advocaat van Sigismund binnengekomen.

7.000 horecazaken
In Nederland bedient AB InBev ongeveer 7.000 horecazaken. Voor 10% van hen heeft de brouwer ook een huurovereenkomst afgesloten met verschillende pandeigenaren. “AB InBev heeft zelf geen vastgoed in bezit, wij huren 700 panden van enkelen honderden partijen. Wij hebben zoveel mogelijk geprobeerd hen persoonlijk te benaderen. Helaas is dat niet in alle gevallen gelukt. Maar wij zijn altijd bereikbaar geweest voor onze verhuurders”, aldus Heiwegen.

Hoeveel procent van de verhuurders wel persoonlijk zijn benaderd durft de woordvoerder niet te zeggen. Het sturen van een algemeen schrijven naar de verhuurders in plaats van een gepersonaliseerde brief is een keuze geweest. Daarover zegt de woordvoerder dat het altijd zal blijven kijken hoe de communicatie in de toekomst verbeterd zou kunnen worden.

Heiwegen geeft aan dat de Tegemoetkoming Vaste Lasten voor het MKB door de overheid naar boven is bijgesteld naar €50.000 voor vier maanden: “Hierdoor zullen de horecagelegenheden ook weer in staat zijn om de huursom te voldoen.”

Bron: Vastgoedjournaal

, ,

Amsterdam op twee na drukste hotelmarkt Europa

Amsterdam heeft in 2016 een recordaantal van 8 miljoen toeristen getrokken. Met een gemiddelde bezettingsgraad van 78 procent is Amsterdam na Dublin en Londen de meest succesvolle Europese hotelstad. 

Dat blijkt uit het PwC-rapport Standing out from the crowd – European cities hotel Forecast for 2017 and 2018. De RevPar – de omzet per beschikbare kamer – steeg met ruim 3 procent naar 105 euro per nacht. De bezettingsgraad van de Amsterdamse hotels blijft de komende jaren stabiel rond de 78 procent. Het sterke jaar van de Amsterdamse hotelsector komt mede door een topjaar voor musea; in 2016 trokken de tien belangrijkste musea bijna 8 miljoen bezoekers. Daarnaast trok het Amsterdam Dance Event ruim 365.000 bezoekers.

Volgens Bart Kruijssen, hotelspecialist bij PwC, zet de groei door, maar minder spectaculair dan sinds 2009 het geval is. ‘De komende jaren groeit het aantal hotelkamers in Amsterdam met bijna 6.000 (+18 procent op de totale voorraad) en breidt het aantal hotels uit met 22. Door regelgeving – de hotelstop van de gemeente Amsterdam – komt het kamerplafond wel in beeld. De grote uitdaging voor hoteliers zit met name in het aantrekkelijk houden van hun aanbod.’

Door de stijgende prijzen per nacht wordt Airbnb aantrekkelijker voor toeristen. ‘Airbnb biedt momenteel 14.000 Amsterdamse plekken aan. Een geduchte concurrent’, aldus Kruijssen. Parijs, Brussel en Istanbul ondervonden hinder van de recente aanslagen. ‘Daar is nog niet het niveau van voor deze aanslagen bereikt. Barcelona, Madrid en Porto hebben daarentegen ontzettend goede jaren gedraaid. De mediterrane landen zijn zeker in opkomst.’

Net als vorig jaar is een overnachting in Genève het duurst. Maar liefst gemiddeld 300 euro moet daar per nacht worden betaald voor een boeking. Zurich volgt op gepaste afstand met gemiddeld 244 euro en Parijs sluit de top 3 met een gemiddelde van 229 euro per nacht. De top 5 van steden met de hoogste bezettingsgraad zijn Dublin (82,5 procent), Londen (81,3 procent), Amsterdam (78 procent), Berlijn (77,1 procent) en Praag (76,9 procent).

, ,

NAM Taxeert horecapand Plaats Melkema

De NAM overweegt de zwaar beschadigde Plaats Melkema in Huizinge aan te kopen. Binnenkort wordt het beeldbepalende horecapand in het hart van het aardbevingsgebied getaxeerd.

Het bedrijf is om veiligheidsredenen gesloten. Aankoop en bouwkundige versterking van het zwaar beschadigde en gedupeerde bedrijf, is volgens een woordvoerder van de NAM één van de scenario’s waar op dit moment hard aan wordt gewerkt.

Uitgangspunt is dat de kop-hals-romp boerderij, die als zeer waardevol erfgoed wordt gezien, weer een toekomst heeft. ,,Over de haalbaarheid van mogelijke plannen wordt met partijen onderhandeld. Er liggen nog te veel varianten op tafel”, zegt directeur en eigenaar Wessel Zijp ietwat cryptisch. ,,Voor het einde van het jaar hopen we er uit te zijn.”

Zware schade

Bij de zwaarste beving in de provincie van 3,6 op de schaal van Richter liep Plaats Melkema in 2012 forse schade op. Zijp heeft de exploitatie van het karakteristieke horeca-etablissement stil moeten leggen. ,,We kwamen in een spagaat terecht. Je gaat door omdat het zo’n prachtig bedrijf is. We hebben echt iets neergezet. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat we ook steeds meer kritische vragen kregen.”

Die hadden betrekking op de veiligheid van personeel en bezoekers bij zwaardere bevingen. ,,Wat er uiteindelijk met Plaats Melkema gebeurt, ligt ook aan de slagkracht van de NAM”, zegt Zijp. ,,Ik heb geen zwijgplicht maar wel het verzoek gekregen terughoudend te zijn met informatie.” Hij prijst zich gelukkig met het feit dat hij niet afhankelijk is van Plaats Melkema. ,,Ik heb gelukkig bedrijven in de stad Groningen. Als ik mijn ziel en zaligheid alleen in dit pand had gestopt, zag de toekomst er minder goed uit.”

Corrie Boer van Libau geeft advies aan de gemeente Loppersum over de aanpak van cultureel erfgoed. ,,Plaats Melkema is een monument. Voor het versterkingsplan moet de gemeente een vergunning afgeven. We houden de zaak scherp in de gaten.”

Economisch vruchtbaar

Volgens de NAM-woordvoerder geldt bij bouwkundige versterking dat de onderneming in het betreffende pand economisch vruchtbaar moet zijn. ,,Ook dat aspect zit in de taxatie. Verder speelt de betekenis van het gebouw voor de leefbaarheid in het gebied een rol. Ondertussen krijgt de eigenaar van het horecabedrijf een vergoeding voor de periode dat zijn zaak dicht is.

Zowel Libau als de NAM stellen dat bij de aanpak van de boerderij maatwerk nodig is. Wat is met de monumentenwet in de hand, wel en niet geoorloofd? Het gebouw is destijds gerestaureerd maar bij een koude winter moeilijk te verwarmen. De NAM noemt het project Plaats Melkema met alles erop en eraan een bouwkundige uitdaging.

Bron: Het Dagblad van het Noorden