Berichten

Energielabelplicht kantoren nu ook bij wet geregeld

De wet die de energielabelplicht voor kantoren regelt is 2 november in het Staatsblad gepubliceerd.

De wet verbiedt vanaf 1 januari 2023 het gebruik van kantoren zonder minimaal energielabel C. Uitzonderingen zijn gebouwen met minder dan 50 procent kantoor of minder dan 100 m2 kantoor. Ook is er een grens aan de vereiste maatregelen om label C te halen. Als de terugverdientijd meer dan 10 jaar bedraagt, dan volstaan de maatregelen die binnen tien jaar wel terug te verdienen zijn.

Eigenaren hebben nog een weg te gaan om in 2023 aan de eisen te voldoen. Van de relevante voorraad heeft 44 procent een label slechter dan C, blijkt uit onderzoek door het Kadaster in opdracht van Vastgoedmarkt. Vooral de overheid heeft veel onduurzame kantoren.

Andere verlichting is het meest voorkomende ingrediënt bij de verduurzaming. Alle categorieën eigenaren samen bezitten elf miljoen vierkante meter kantoor die verder kan met hoogfrequente tl-verlichting. Nog eens 21 miljoen vierkante meter heeft ledverlichting nodig.

vastgoedmarkt.nl

Leden VBO Makelaar kiezen Harry Bruijniks als voorzitter

Harry Bruijniks is op 19 mei tijdens de algemene ledenvergadering van brancheorganisatie VBO Makelaar met een grote meerderheid van stemmen gekozen als nieuwe voorzitter. Bruijniks neemt de voorzittershamer over van P.E. Hamming.

Hamming, de voormalig CEO van de Koninklijke Vendex-KBB heeft na twee termijnen van vier jaar afscheid genomen tijdens het VBO-congres NeVaCon. Bruijniks wordt zowel voorzitter van het dagelijks bestuur (3 leden) als het algemeen bestuur (9 leden) van VBO Makelaar.

Bruijniks is zeer gemotiveerd om voor de brancheorganisatie aan de slag te gaan: ‘De vastgoedmarkt is een markt in beweging. Digitalisering en een data-driven samenleving dagen makelaars, taxateurs en verhuurbemiddelaars continu uit te blijven innoveren. Het is een voorrecht en uitdaging daar vanuit mijn eigen achtergrond, kennis en ervaring samen met de leden een positieve bijdrage aan te leveren.’

Zowel bestuur als directie van de brancheorganisatie zijn verheugd dat de nieuwe voorzitter vanochtend met zo’n grote meerderheid van stemmen is benoemd. Hans van der Ploeg RAE RT, directeur VBO Makelaar: ‘Harry Bruijniks komt zelf niet uit het makelaars/taxateursvak. Dat kwam Ed Hamming ook niet en met hem heeft de vereniging succesvol de koers verlegd. Met de komst van Bruijniks hebben we er het volste vertrouwen in dat we het vak van makelaar en taxateur het komende decennium verder kunnen uitbouwen en een zinvolle bijdrage aan de vastgoedmarkt kunnen leveren.’

Meerlaagse distributiecentra nog niet in Nederland wegens te lage prijsdruk

Extra hoge distributiecentra – met een extra verdieping – komen steeds vaker voor in Europa maar nog niet in Nederland. Dat blijkt uit analyse door CBRE.

Een beperkte beschikbaarheid van grond, stijgende grondprijzen en de behoefte aan efficiënte opslaglocaties zijn de drijfveren achter een groeiende vraag naar verticale oplossingen voor logistiek vastgoed in Europa. Dat zegt CBRE in zijn laatste rapport Up in the air: the case for vertical logistics solutions (9 pagina’s).

Het CBRE-rapport verkent waarom verticale oplossingen een opkomende trend zijn en welke impact het heeft op de logistieke vastgoedmarkt. De bevindingen tonen aan dat als de grondkosten meer dan 50 procent van de totale bouwkosten uitmaken, verticaal bouwen een haalbare oplossing wordt. Logistieke operaties kunnen zo niet alleen besparen op de grondkosten, ze kunnen ook besparen op hun arbeids- en transportkosten door in de hoogte te bouwen in plaats van te streven naar een grotere footprint, of te zoeken naar een goedkopere locatie op grotere afstand van de markt. Schaalvergroting in de sector en de groei van stadslogistiek zijn hierbij belangrijke factoren, die de druk op de beschikbare grond verder doen toenemen.

CBRE stelt vast dat er twee hoofdvormen van verticale bouwoplossingen in Europa populair zijn: hoogbouwmagazijnen en meerlaagse distributiecentra. Bij meerlaagse gebouwen kan er bovendien nog een onderverdeling in intern en extern gestructureerde verdiepingen worden gemaakt. Naast de beschikbaarheid van grond bepaalt de uniformiteit van de goederen in de logistieke operatie grotendeels de keuze voor een van deze types.

Reactie CBRE
Machiel Wolters, Head of Industrial & Logistics Research EMEA: “In Nederland signaleren we met name een behoefte aan hoogbouwmagazijnen en aan interne verticale oplossingen. Die zien we in nieuwe ontwikkelingen dan ook steeds vaker terugkomen. Een voorbeeld hiervan is het nieuwe DC van Primark in Roosendaal, dat 20 meter hoog wordt en een zwevende tussenvloer krijgt zodat er ongestoord op de verschillende verdiepingen kan worden gewerkt. In Nederland zullen echter weinig echte meerlaagse distributiecentra gebouwd gaan worden. Door de spreiding van het stedelijke en logistieke landschap in Nederland is de prijsdruk daarvoor niet hoog genoeg.”

Bron: Vastgoed journaal & CBRE

,

In Utrecht meer beleggerswoningen op de markt

Na jaren van lage bouwproductie komen er in Utrecht meer beleggingswoningen op de markt.

Pensioenfondsen en verzekeraars rijgen de aankopen aaneen. Dit blijkt uit het Trendrapport Utrecht, samengesteld door de redactie van Vastgoedmarkt.

Een verzevenvoudiging van het transactietotaal illustreert nog het best de acceleratie op de Utrechtse markt voor beleggingswoningen. Door de woningschaarste en de gunstige koopkracht- en werkloosheidsontwikkeling stonden de seinen al op groen. Nu de planvoorraad groeit, raken de projectenpijplijnen van beleggers gevuld. In de eerste helft van 2015 werd nog voor 33 miljoen aan woninginvesteringen in de regio bekend. In dezelfde periode van 2016 was dat 245 miljoen euro. De hausse op de Utrechtse markt voor beleggingswoningen is een zaak van Nederlandse pensioenfondsen en verzekeraars. Zij hebben de betere contacten met bouwers en ontwikkelaars. Zo steken ze investeerders van over de grens de loef af in de strijd om de nieuwe beleggingswoningen. Buitenlandse partijen die hun hoop hadden gevestigd op het aanbod van corporatiewoningen komen bedrogen uit. De sociale huisvesters verkopen veel minder dan verwacht. Daarom verruimt het Duitse Patrizia zijn blik. Ook Leidsche Rijn is vanaf nu een interessante locatie voor woninginvesteringen.

Desondanks domineerden buitenlanders de Utrechtse beleggingsmarkt. Want er zaten veel Utrechtse kantoorpanden in de portefeuilles die werden gekocht door Goldman Sachs, Marathon en de combinatie van Cairn Real Estate en een buitenlandse belegger. Het Utrechtse totaal aan kantoorbeleggingen steeg van 53 miljoen euro in de eerste helft van 2015 naar 210 miljoen euro in dezelfde periode van 2016. Van de 434 miljoen euro aan Utrechtse kantoorbeleggingen in anderhalf jaar namen buitenlanders 357 miljoen euro voor hun rekening.

Bron:

Vastgoedmarkt.nl

, ,

Goed rendement Nederlands vastgoed

Investeringen in Nederlands vastgoed hebben in het tweede kwartaal een totaal rendement opgeleverd van 3 procent.

Dat blijkt uit de IPD Netherlands Quartely Property Index van MSCI.

Volgens MSCI blijkt uit dat mooie resultaat dat het herstel van de Nederlandse vastgoedmarkt zich onverminderd voortzet. In het eerste kwartaal bedroeg het rendement 2,2 procent en in tweede kwartaal vorig jaar 1,8 procent.

Het verbeterde resultaat is vooral te danken aan de sterke waardeontwikkeling: 1,8 procent in het tweede kwartaal, versus 0,9 procent in het eerste kwartaal.

Wederom leverden woningen de beste prestaties met een totaalrendement van 4,1 procent. In het eerste kwartaal was dat 3,1 procent. Het totaalrendement van kantoren groeide van 1,7 procent in de eerste drie maanden van dit jaar naar 2,8 procent.

Winkelvastgoed bleef duidelijk achter. De waarde kromp zelfs met 0,2 procent, waarmee het totaal rendement uitkwam op 1,1 procent. Uit de index komt echter een groot verschil naar voren tussen het rendement van winkels in de centra van grote steden en de rest van de restailmarkt.. In de grote steden was er juist positieve waardeontwikkeling (+1,2 procent), waarmee het totaal rendement voor dit segment uitkwam op 2,2 procent.

In een toelichting zegt Lorenzo Dorigo, executive director van MSCI: ‘In de Nederlandse vastgoedmarkt zet het herstel duidelijk voort. Een totaalrendement van 3 procent is beduidend meer dan de 0,9 procent van twee jaar geleden en de 1,8 procent van vorig jaar. De sterke waardegroei reflecteert het optimisme van beleggers in Nederlands vastgoed.’

bron: www.vastgoedmarkt.nl

,

Weinig effect van rentestijging in vastgoed markt

Voor het eerst sinds 2006 verhoogt de Federal Reserve de Amerikaanse rente, en wel naar 0,25 tot 0,5 procent.

Volgens JLL hebben stijgende rentetarieven nauwelijks effect op korte termijn in de vastgoed markten.

Het huidige lage rendement op staatspapier zorgt ervoor dat steeds meer beleggers op zoek zijn gegaan naar alternatieven voor het behalen van rendement. Vastgoed is daar een van. Nu de rente op staatspapier naar verwachting op dit historisch lage niveau blijft, blijft vastgoed aantrekkelijk voor beleggers.

Op korte termijn geen rentebewegingen

Hoe langer de periode van aanhoudende groei voortduurt, des te meer vraagtekens er worden gesteld bij wat de huidige cyclus tot een einde brengt. Veelal wordt hierbij ook het risico van stijgende rentetarieven genoemd. Uit onderzoek van JLL blijkt echter dat stijgende rentetarieven nauwelijks tot geen effect hebben op vastgoedbeleggingsobjecten op korte termijn. De correlatie tussen Euribor en prime aanvangsrendementen voor kantoorruimte in Amsterdam is -0,02 – wat aangeeft dat er geen relatie met rentebewegingen op de korte termijn is.

Basisrente waarschijnlijk pas in 2019 hoger dan 2,5%

Het is volgens JLL niet waarschijnlijk dat de basisrente in Nederland veel eerder dan eind 2019 stijgt tot 2,5 procent (langjarig gemiddelde) en zelfs in een genormaliseerde markt wordt het percentage naar verwachting niet hoger dan 5 procent (niveau 2008). Als zich geen verrassingen voordoen zou de markt voldoende tijd moeten hebben om zich aan te passen. Een geleidelijke stijging van de tarieven kan zelfs gunstig zijn voor de markt, aangezien beleggers hierdoor ruimschoots de tijd hebben om hun opbrengstverwachting navenant bij te stellen.

Prime Vastgoed lijft interessant.

Sven Bertens, Head of Research Advisory bij JLL: ‘Als de rentelasten op termijn nog meer gaan stijgen, blijft prime vastgoed interessant voor beleggers. Kopers van prime vastgoed zijn voornamelijk equity kopers, die op zoek zijn naar core beleggingen met een relatief lage gevoeligheid voor aanvangsrendementen. Dit zijn veelal (pensioen)fondsen die op zoek zijn naar een stabiele inkomstenbron, of beleggers uit opkomende markten die op zoek zijn naar een veilige haven met opbrengsten uit vreemde valuta. Deze beleggers blijven zich aandienen.’

Bron: Vastgoed Markt

 

,

Koninklijke Horeca Nederland (KHN) wil geen hotels in kantoren

Een groot deel van de hotels in Nederland kampt met een overschot aan kamers. Gemeenten geven steeds vaker toestemming om hotels in leegstaande kantoorpanden te vestigen. De KHN is het niet met de gemeenten eens en wil geen hotels in kantoren.

Dat stelt Koninklijke Horeca Nederland (KHN) in De Telegraaf. Volgens de belangenvereniging groeit door de transformatie van kantoorgebouwen tot hotels het hotelkamer-bestand buiten de grote steden sneller dan het aantal overnachtingen.

‘Gemeenten zitten met de kantoorleegstand in hun maag. Deze gebouwen vullen met hotels lijkt een oplossing, maar het wil niet zeggen dat er automatisch meer gasten komen. Bezoekers worden zo alleen maar verder verspreid’, aldus Saskia Deerenberg van KHN in de Telgraaf.

Saskia Deerenberg  

Bron: Vastgoedmarkt, Telegraaf & KHN


Over Taxateur Zakelijk Vastgoed:

Voor veel kantoor taxaties waaronder ook kantoorruimte taxaties geldt dat deze als belegging worden getaxeerd. Naast het bepalen van de juiste waarde is het ook van belang om een realistisch rendement op te stellen voor het meerjarenplan. Dit kan alleen als de taxateur ook gedegen inzicht heeft in de marktwerking en de fiscale situatie van het vastgoed. Naast de fiscale aspecten krijgt de taxateur ook te maken met juridische aspecten, welke milieu eisen zijn van toepassing, maar ook eventuele erfdienstbaarheden en/of het reglement van de Vereniging van Eigenaren (VvE) kunnen een bepalende factor zijn op het gebruiksgenot van de kantoorruimte.

Een”bedrijfstaxatie kantoor” kan voor de volgende doelen worden aangewend: voor een aan- en verkoopbeslissing, het bepalen van een huurwaarde, een bedrijfstaxatie voor een financiering, vastgoed (her)waardering ten behoeve van de boekhouding en herbouwwaarde taxatie.

In de kantorenmarkt is momenteel sprake van veel leegstand. Een register taxateur geselecteerd door Taxateur Zakelijk Vastgoed weet hier op de juiste manier handen en voeten aan te geven.

Stap-2-Horeca-vastgoed-bedrijfstaxatie-aanvraag