Sterkste huurgroei Europese kantoren in vijf jaar

Sterkste huurgroei Europese kantoren in vijf jaar

De huurprijzen van topkantoren in Europa zijn in het tweede kwartaal van 2016 met 1,5 procent gestegen ten opzichte van het kwartaal ervoor. Een kwartaal eerder bedroeg de gemiddelde huurgroei nog 0,7 procent op kwartaalbasis.

Dit is de grootste stijging in de afgelopen vijf jaar en een sterkere stijging dan in Noord- en Zuid-Amerika en Azië/Oceanië. Stockholm kende binnen Europa de sterkste groei, 9,4 procent ten opzichte van het kwartaal ervoor, gevolgd door Berlijn met een stijging van 6,3 procent. De vraag naar kantoorruimte houdt in veel van de belangrijkste commerciële vastgoedmarkten ter wereld aan, ondanks de groeiende politieke en economische onzekerheid die ertoe leidt dat corporate gebruikers voorzichtiger zijn, stelt Sven Bertens, head of Research Advisory bij JLL.

‘De onderliggende marktfundamenten zijn solide en de vraag blijft constant, vooral in continentaal Europa. Binnen Europa presteerde dit kwartaal vooral Stockholm goed, doordat de huren door een snelle toename van de vraag met 9,4 procent stegen.’ Berlijn (+6,3 procent) kende in het tweede kwartaal ook een sterke huurgroei, de grootste van alle Duitse steden. De vraag blijft hier veel groter dan het langjarige gemiddelde. In Parijs (+3,4 procent) stegen de tophuren door een beperkt nieuw aanbod en een toenemende vraag voor het vierde opeenvolgende kwartaal.

In Zuid-Europa zette het herstel van de markt door in Milaan (+2,0 procent ), terwijl de solide stijging in Barcelona (+3,7 procent) en Madrid (+0,9 procent) werd gehandhaafd. De tophuren in Londen zijn na het EU-referendum vooralsnog niet veranderd in vergelijking met de eerste drie maanden van 2016. Huurvrije periodes kunnen afnemen wanneer huurders willen onderhandelen over flexibelere voorwaarden met meer huurflexibiliteit.

In de tweede helft van dit jaar zullen de huren voor Europese kantoren naar verwachting gestaag blijven stijgen en het ziet ernaar uit dat de huurgroei met 2,5 tot 3 procent de komende paar jaar hoger uitvalt dan het tienjarige gemiddelde. Binnen de regio zullen de huren in Stockholm en Madrid naar verwachting het sterkst stijgen in 2016. Algehele huurgroei in Amsterdam is er nog niet, maar dat kan volgens JLL snel veranderen.

‘In Amsterdam kunnen de incentives op bepaalde locaties onder druk komen te staan. Het sterk dalende leegstandspercentage in combinatie met een aanhoudende vraag naar topkantorenvastgoed zorgt voor selectieve huurgroei op de Amsterdamse kantorenmarkt. In de tweede jaarhelft verwachten we als gevolg van de toegenomen schaarste dat de huren op de Amsterdamse kantorenmarkt een snelle stijging gaan vertonen. Deze stijging zal zich niet enkel voordoen op de Zuidas, maar naar verwachting ook in gebieden zoals onder andere Amsterdam Zuidoost (centrum) en Amsterdam Centrum waaronder de grachtengordel’, voorziet Bertens.