Berichten

Middelgrote gemeenten creëer een compactere winkelstad

De Nederlandse retailmarkt staat ondanks een afname in het aantal faillissementen en een dalende trend in de leegstand nog steeds onder druk. Vooral de middelgrote gemeenten kampen met een te groot winkelaanbod door het veranderende vestigingsbeleid van retailers. Tijd om harde keuzes te maken, zegt Dynamis in hun nieuwste onderzoeksrapport Sprekende Cijfers Winkelmarkten 2017 dat vandaag wordt gepresenteerd op het jaarlijkse Retailcongres georganiseerd door Vastgoedjournaal en RetailTrends.  

Door de veranderende vestigingsstrategieën van retailers is zichtbaar dat de leegstand in de middelgrote gemeenten nog steeds oploopt. Ondanks deze terugloop leidt dit nog maar bij weinig gemeenten tot grootschalige krimp van de winkelvoorraad. Veel steden richten zich tot op heden op vraagstimulerende maatregelen zoals o.a. het aanstellen van een centrummanager of gratis parkeren in het centrum, terwijl de problematiek juist ligt bij een te groot winkelaanbod. Het advies van Dynamis? Creëer een compactere winkelstad voor de eigen inwoners.

Leegstand afgenomen, maar neemt ook toe
Op 1 juli 2017 is de winkelleegstand gedaald naar 7,4%, een daling van 0,9% ten aanzien van vorig jaar. Toch zijn er duidelijke verschillen zichtbaar tussen de verschillende segmenten en gemeenten. Zo steeg de leegstand juist op de meeste A-locaties en is ook bij 48% van de middelgrote gemeenten (50.000-100.000 inwoners) een toename geregistreerd. In deze gemeenten staat in het centrale winkelgebied bijna 1 op de 8 winkels leeg.

Leegstand cijfers ontwikkeling dynamis sprekende cijfers

Andere vestigingsstrategie 
Het feit dat er sterke verschillen ontstaan in de leegstandcijfers tussen stadscentra heeft volgens Dynamis twee oorzaken. De eerste is dat middelgrote gemeenten veel minder een sterke regionale functie hebben. Dit wordt onderstreept door de verbeterde online en fysieke bereikbaarheid van alternatieve winkellocaties. Het aandeel online verkopen stijgt nog steeds en ook retailers met van oorsprong slechts een fysieke winkel zetten daar inmiddels sterk op in.

Budgetretailers de uitzondering
De andere reden is dat de fysieke bereikbaarheid van de grote steden vanuit kleine steden en dorpen in de laatste decennia sterk is verbeterd. Er is een betere infrastructuur en huishoudens hebben een grotere mobiliteit. Deze verschuiving zie je terug in de vestigingsstrategie van de retailers. Met name de retailers van niet-dagelijkse producten volgen steeds meer een omnichannel strategie waardoor een sterke verwevenheid in de Nederlandse winkelstructuur minder van belang is. Uitzondering hierop zijn budgetretailers die juist kiezen voor een sterke verwevenheid.    

Nog maar 21 hoofdwinkelgebieden 
Deze twee oorzaken zorgen ervoor dat het aantal stadscentra met een regiofunctie kleiner wordt. Uit het onderzoek van Dynamis, op basis van de recente transacties van (nieuwe) retailers in het winkellandschap, blijkt dat er nog slechts 21 hoofdwinkelgebieden met een sterke regionale functie zijn aan te wijzen in Nederland.

 

Typologieën winkelgebieden (centrum) in Nederland

1 op de 8 winkels leeg
Doordat retailers zich op een beperkter aantal plekken vestigen, zorgt dit tevens voor een extra aantrekkingskracht op consumenten om te gaan winkelen in deze steden. Winkelgebieden die voorheen ook een dergelijke regiofunctie hadden, maar deze nu deels verliezen, merken dit direct in de leegstand.

In de stadscentra van middelgrote gemeenten staat inmiddels gemiddeld 1 op 8 winkels leeg. Dit wordt bijvoorbeeld bevestigd door de invulling van de V&D panden in deze steden. In deze zogenoemde ondersteunende winkelgebieden staat nog 72% van de V&D panden leeg, terwijl dat in de 21 hoofdwinkelgebieden slechts 4% betreft.  

Krimp winkelvoorraad zichtbaar?
Toch is Dynamis in haar onderzoek lichtelijk positief, want er lijkt een krimp op gang te komen door de retailagenda. Deze landelijke afspraak met als doelstelling om de winkelvoorraad op specifieke plekken te laten krimpen lijkt haar uitwerking deels te vinden. Zo is er een lichte krimp van de voorraad zichtbaar in 144 gemeenten. De voornaamste krimp wordt veroorzaakt door een aanpassing van het gebruik van de winkelruimtes.

Telkens meer leegstaande winkelpanden worden inmiddels gevuld door nieuwe horecaconcepten. Naast deze wijzigingen is zichtbaar dat in een beperkt aantal gemeenten ook sprake is van transformaties van winkelpanden naar woonruimte. Het feit dat er nog geen grote transformatievolumes worden behaald heeft volgens Dynamis te maken met de versnipperde leegstand, acceptatie van eigenaren en financiële haalbaarheid van de transformatie.  

Acceptatie
Toch is de totale krimp van de winkelvoorraad nog gering, want er is nog te weinig acceptatie. Dit komt mede doordat, ondanks de ondertekening van de retaildeals, steden er nog steeds voor kiezen om vraagstimulerende instrumenten te gebruiken om consumenten en retailers naar het winkelgebied te trekken. Acceptatie van krimp van de voorraad wordt dan ook vaak nog niet ondersteund door actieve aanbodgerichte maatregelen. Gemeenten die juist wel duidelijkheid scheppen over de krimpopgave en deze faciliteren door o.a.  flexibele bestemmingsplannen en helderheid in de toekomstige winkelstructuur zien de winkelvoorraad en de leegstand dalen.

 

Bron: Vastgoed Journaal

Bron: Sprekende Cijfers Winkelmarkten 2017

,

Topshelf lijft meer leegstaande V&D-panden in

Topshelf heeft de voormalige V&D-panden in Groningen en Nijmegen gehuurd.

Eerder opende de sportkleding- en modewinkelketen al een nieuwe megastore met een ruimer assortiment in het oude V&D-pand in Arnhem. Het bedrijf heeft nog vier V&D-panden op het oog. Dat zegt een woordvoerster van Topshelf.

Het bedrijf wil uiteindelijk twaalf warenhuizen hebben, verspreid over het hele land. Topshelf had voor het inlijven van de drie V&D-panden al vijf kleinere vestigingen, in Rotterdam, Utrecht, Leerdam, Beuningen en Cruquius.

Een woordvoerder omschrijft de keten als ,,een soort V&D 2.0, maar dan leunend in de richting van de Bijenkorf”. Het assortiment blijft bij de kleinere vestigingen vooral bestaan uit sportkleding en mode. De nieuwe zaken zullen onder meer ook beauty-artikelen, parfums, modeaccessoires, reisbenodigdheden en schoolspullen verkopen. Ook zullen er bijvoorbeeld een kapper en chocolaterie te vinden zijn.

In welke steden de andere vestigingen moeten komen is nog niet bekendgemaakt. ,,We zijn in gesprek over vier panden, maar die moeten wat heftiger verbouwd worden dan de panden in Arnhem, Groningen en Nijmegen.” De nieuwe winkels moeten ergens tussen het najaar van 2016 en het voorjaar van 2017 worden geopend.

Steeds meer leegstaande V&D-panden worden langzamerhand opgevuld. Ook de Canadese warenhuisketen Hudson’s Bay heeft het oog laten vallen op de oude gebouwen. Het bedrijf wil in de zomer van 2017 zijn eerste vestiging in Nederland openen, vermoedelijk in Amersfoort.

In de vroegere V&D’s in Alphen aan den Rijn en Beverwijk komen grote pop-up stores onder de naam WoonXL.


Taxateur Zakelijk Vastgoed is een online bedrijfstaxatie tool om snel een indicatieve prijs te ontvangen aan de hand van uw aanvraag. Taxateur Zakelijk Vastgoed zoekt bij uw aanvraag de juiste gecertificeerde Register Taxateur of team van gecertificeerde Register Taxateurs. Taxateur Zakelijk Vastgoed zal aan de hand van uw aanvraag zo spoedig mogelijk contact zoeken en een officiële offerte op maat op te stellen. De Taxatie Tool is geheel vrijblijvend.

Investeringen in V&D vastgoed verdienen zich terug

De investeringen die vastgoedeigenaren in hun voormalige V&D-panden moeten doen, zullen zich dubbel en dwars terugverdienen.

De komst van Hudson’s Bay leidt tot zekere huurinkomsten, hogere vastgoedwaarden en gezondere winkelgebieden. Dat zegt Jeroen Lokerse, managing partner van Cushman & Wakefield, in reactie op het besluit van het Canadese Hudson’s Bay Capital (HBC) zich met minstens twintig warenhuizen in Nederland te vestigen. Lokerse, die nauw betrokken was bij de onderhandeling tussen V&D, de vastgoedeigenaren en potentiële nieuwe huurders, spreekt van een positief signaal voor de Nederlandse retail. ‘Wij waren overtuigd dat er plaats is voor een grote warenhuisketen. De komst van HBC bewijst dat een echt grote retailer vertrouwen heeft in onze binnensteden.’

HBC geeft de binnensteden volgens hem een enorme kwaliteitsimpuls. ‘Hudson’s Bay heeft de kwaliteit van Bijenkorf maar tegen veel vriendelijker prijzen. HBC is een heel professionele partij met hoge standaarden. Om een goede marktentree te maken, moeten ze alles op orde hebben. Ze eisen tiptop panden, introduceren goede en voor ons nieuwe merken en hebben een optimale online en offline strategie.’ Naar verluidt heeft HBC voor tien tot twaalf van de twintig panden al harde huurovereenkomsten gesloten.

Het exacte aantal wil Lokerse niet noemen, zonder dat genoemde aantal en de genoemde steden overigens te betwisten. Dat de verhuurders het leeuwendeel van de benodigde 300 miljoen euro investeringen in de gebouwen moeten ophoesten, vindt Lokerse niet vreemd. ‘De eigenaren hebben een rationele keuze gemaakt. Ze hebben nu de kans om de panden op een hoog niveau te brengen voor minstens twintig jaar. De benodigde investeringen en gederfde huurinkomsten tijdens de verbouwingsperiode doen pijn. Maar dat kapitaal komt terug in cashflow van de langdurige huurcontracten en in een hogere waarde van het vastgoed. Ook de gebouwen erom heen zullen in waarde stijgen.’

Over de inhoud van de huurcontracten, de verdiscontering van de vastgoedinvesteringen en de renovatieplannen kan hij weinig zeggen. ‘De eigenaren krijgen zekerheden van Hudson’s Bay in de vorm van huurcontracten van meer dan tien jaar. De panden zullen zeer grondig worden verbouwd, het ene meer dan het ander.’ De komst van HBC bewijst volgens de C&W-topman de veerkracht van de Nederlandse retailmarkt. ‘In korte tijd is er zoveel dynamiek op gang gekomen. Naast HBC zijn veel panden al deels verhuurd aan populaire en innovatieve retailers, voor andere panden bestaan transformatieplannen.’

Als vastgoedpartijen en overheden voorzien in de consumentenvraag, is de toekomst van de binnenstad veilig, betoogt Lokerse. ‘Er staat de markt nog grote veranderingen te wachten, sommige ongetwijfeld pijnlijk. Maar concurrentie is gezond. Door zijn marktdominantie is een keten als Blokker een beetje ingeslapen. Nu gaan ze zich radicaal vernieuwen en proberen zij zich weer optimaal te positioneren voor de toekomst. De reactie op het V&D-bankroet geeft me vertrouwen dat de markt er sterker uitkomt. Dit is wat de consument in beweging heeft gezet. Het draait niet om retail. Wat de consument wil zijn levendige binnensteden, of het nu om spannende winkels, horeca, dienstverlening of vergaderplekken zijn.’


Taxateur Zakelijk Vastgoed is een online bedrijfstaxatie tool om snel een indicatieve prijs te ontvangen aan de hand van uw aanvraag. Taxateur Zakelijk Vastgoed zoekt bij uw aanvraag de juiste gecertificeerde Register Taxateur of team van gecertificeerde Register Taxateurs. Taxateur Zakelijk Vastgoed zal aan de hand van uw aanvraag zo spoedig mogelijk contact zoeken en een officiële offerte op maat op te stellen. De Taxatie Tool is geheel vrijblijvend.

Wat deed de V&D doen omvallen?

In het “OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET TEVENS VERSLAG OVER DE PERIODE SURSEANCE VAN BETALING EX ARTIKEL 227 FAILLISSEMENTSWET D.D. 9 MAART” 2016 waren een aantal interessanten zaken te ontdekken.

Er waren volgens de curatoren van V&D (Blix en Höcker advocaten) een drietal ‘incidenten’ aan te wijzen waardoor V&D op 22 december vorig jaar uitstel van betaling heeft moeten aanvragen:

  • De introductie van de nieuwe webshop die voor begin september was voorzien liep ruim twee maanden vertraging op door problemen met de software (het ordermanagementsysteem). Dit had een negatief effect op de omzet voor 2015 van €11 miljoen.
  • Als gevolg van het faillissement van winkelketen Dixons (oktober 2015), die voor V&D de verkoop van elektronica in haar warenhuizen verzorgde, kwam de verkoop van deze productgroep nagenoeg stil te liggen. Het negatieve gevolg hiervan voor de omzet van V&D beliep naar zeggen €6 miljoen voor 2015.
  • Het extreem warme najaar, de ‘indian summer’ – 17 december 2015 was de warmste decemberdag ooit gemeten in Nederland -, veroorzaakte met name extreem lage verkopen bij V&D van dames-, heren- en kinderwinterkleding. Het negatieve gevolg voor de omzet door dit fenomeen voor 2015 bedroeg € 17 miljoen.
    “Opgeteld hebben bovengenoemde drie omstandigheden geleid tot een omzetverlies van € 34 miljoen. Dit resulteerde in een negatief cashflow effect van € 12 miljoen waardoor de financieringsbehoefte voor 2016 met laatstgenoemd bedrag toenam”, aldus de curatoren in hun verslag.

De doodklap kwam nadat V&D-eigenaar Sun Capital niet meer bereid was om de benodigde financiering van die €12 miljoen te regelen evenals de al eerder door Sun toegezegde €35 miljoen aan extra kapitaal. Toen kon de Raad van Bestuur onder leiding van Van der Ent niets anders doen dan uitstel van betaling aan te vragen.

Deal La Place uitgespit
Het 27 pagina’s tellende verslag gaf ook een helder inkijkje in de verkoop van de La Place formule (5306 werknemers) aan Jumbo. Het supermarktconcern betaalde €48 miljoen hiervoor. Het bedrag was opgebouwd uit €1 miljoen voorraad, €7 miljoen inventaris, €30 miljoen beeldrechten en €10 miljoen goodwill.

Dat de 62 warenhuizen van V&D (5232 werknemers) niet konden gered ondanks dat Cool Cat ondernemer Roland Kahn er dichtbij was, kan worden verklaard uit het zeer hoge bedrag van minstens €250 miljoen om de liquiditeitsbehoefte (€150 miljoen werkkapitaal en €100 miljoen aanpassingen in de warenhuizen) dat minstens nodig was. Ook was niet duidelijk of V&D met deze omvangrijke investeringen ooit weer winstgevend kon worden. In het omzetoverzicht (p.4 in het verslag) in het verslag is te lezen dat vanaf 2010 V&D structureel een negatief bedrijfsresultaat behaalde.
De curatoren (inclusief medewerkers) besteedden in totaal zo’n 6500 uren in de afwikkeling van het faillissement.


 

insolventies.rechtspraak.nl

Verlaging parkeertarieven tegen winkelleegstand

De winkelleegstand liep in de afgelopen jaren op tot een recordhoogte van 7,4 procent. In sommige gemeenten is de winkelleegstand zelfs meer dan 20 procent. Door de huidige faillissementen en bedrijfssluitingen loopt dit aandeel nog verder op.

Detailhandel Nederland trekt daarom aan de bel. De winkeliers roepen gemeenten op in actie te komen door het detailhandelsklimaat te verbeteren en leegstand te bestrijden. Een concrete maatregel die alle gemeenten per direct kunnen nemen is het verlagen van de parkeertarieven.

Leegstaande panden tasten de aantrekkingskracht van binnensteden en winkelgebieden ernstig aan. Detailhandel Nederland vraagt daarom in een open brief aan gemeenten actie te ondernemen om de verloedering van binnensteden een halt toe te roepen. Voorzitter Guido van Woerkom: “Gemeenten spelen een sleutelrol bij het vestigingsklimaat in de winkelcentra. Om spooksteden te voorkomen moeten zij maatregelen nemen. Een maatregel die alle gemeenten eenvoudig kunnen nemen is het verlagen van de parkeertarieven. Daarnaast kunnen ze actie ondernemen door het terugdringen van het aantal leegstaande winkelpanden en het verlichten van lokale lasten en regelgeving.”

De winkelleegstand liep in de afgelopen jaren op tot een recordhoogte van 7,4 procent. In sommige gemeenten (zoals Heerlen, Assen en Weert) is de winkelleegstand zelfs rond de 20 procent. Door de huidige faillissementen en bedrijfssluitingen loopt dit aandeel nog verder op. Bovendien zijn er in veel gemeenten nog plannen om het winkelareaal fors uit te breiden. Naar verwachting komt er in de komende jaren 1,2 miljoen m2 winkelruimte bij.

“De gemeenten moeten direct aan de slag”, benadrukt van Woerkom. “Het is twee voor twaalf geweest. In de afgelopen jaren maakten gemeenten bewust of onbewust verkeerde keuzen. Neem bijvoorbeeld de gemeente Assen. Daar stegen de parkeertarieven met 45 procent, nam de winkelleegstand toe tot 17,5 procent en als klap op de vuurpijl nam Assen ook nog eens het besluit om een gigantisch outletcentrum buiten de stad te realiseren.”

Op 19 maart is het voor de meeste gemeenten twee jaar geleden dat de gemeenteraadsverkiezingen plaatsvonden. Volgens Detailhandel Nederland is dit een geschikt moment om de balans op te maken. De belangenorganisatie geeft in een open brief handvatten aan gemeenten om haar detailhandelsbeleid aan te passen.

Bron: Detailhandel

UPDATE: Doorstart V&D definitief mislukt

De directie van Taxateur Zakelijk Vastgoed heeft uit betrouwbare bron vernomen dat de onderhandelingen met Cool Investments zijn vastgelopen en er géén doorstart komt van de V&D.

De doorstart van warenhuisketen V&D is mislukt. Coolinvestments van Roland Kahn zal niet een deel van de vestigingen overnemen.

Dat laat Coolinvestments dinsdag weten.

“Ons team heeft de afgelopen maand samen met het V&D-management en de curatoren hard en bezield gewerkt aan een doorstart van V&D in een nieuwe lifestyeformule”, zegt Coolinvestments.

“We moeten helaas concluderen dat wij er niet in geslaagd zijn de belangen van alle betrokkenen op één lijn te krijgen.”

Het bedrijf bedankt alle betrokkenen voor hun steun en vertrouwen tijdens de onderhandelingen. “We vinden het met name spijtig voor al die betrokken medewerkers van V&D.”

Bron: Nu.nl


De V&D-warenhuizen sluiten nu al hun deuren in afwachting van verlengde gesprekken tussen kandidaat-koper Cool Investments en de vastgoedeigenaren.

Als die mislukken, verdwijnt V&D definitief uit het Nederlandse winkellandschap.

Dat blijkt uit een persverklaring van de V&D-curatoren op de website van Blix Advocaten. Zondagnacht 14 februari verliep de deadline die curatoren aan Cool Investments hadden gesteld zonder dat er een akkoord werd bereikt. De puzzel was volgens de curatoren te complex om tot overeenstemming te komen, schrijven ze. Daarin doelen ze met name op de lastige gesprekken tussen Roland Kahn en de verhuurders. Kahn zou twee jaar lang een halvering van de huursom en forse investeringen in de verouderde V&D-panden eisen van de vastgoedeigenaren. Ook ING moet als gewenst financier van Kahn nog zijn fiat geven.

De curatoren hebben drie dagen extra de tijd gevraagd om tot een overeenkomst te komen. Daarop is geen negatieve reactie gekomen, verklaarde de woordvoerder van de curatoren van V&D. Volgens hem praten de betrokken partijen voorlopig echter gewoon verder.

De curatoren schrijven: ‘In het afgelopen weekend heeft intensief overleg plaatsgevonden tussen alle partijen die zijn betrokken bij een doorstart van V&D. Hierbij is goede vooruitgang gerealiseerd, maar uiteindelijk hebben de curatoren moeten constateren dat de zeer complexe puzzel op dit moment nog niet kan worden gelegd. De curatoren hebben de vastgoedverhuurders een verlenging van 72 uur voorgesteld om door te kunnen spreken met alle betrokken partijen, in de hoop alsnog een oplossing te bereiken. De warenhuizen van V&D blijven vandaag en morgen (15 en 16 februari, red.) gesloten voor publiek om de winkelvoorraden te inventariseren.’

Bronnen stellen dat Kahn genoeg eigenaren over de streep heeft getrokken om met zeker dertig warenhuizen door te starten. Mocht er op 17 februari 24.00 uur toch geen akkoord liggen, blijven de warenhuizen met V&D als exploitant definitief dicht en verliezen 5.000 V&D-medewerkers en 3.000 La Place-werknemers hun baan. Dan lijkt ook de rol van de V&D-curatoren uitgespeeld en zullen de gesprekken tussen Hudson’s Bay en de vastgoedeigenaren in een stroomversnelling komen. Waar Cool Investments met maximaal 45 warenhuizen wilde doorstarten, is de Canadese warenhuisketen van plan om in hooguit 35 V&D-vestigingen zijn formules uit te rollen.

Als de doorstart onder Kahn plaatsvindt, zullen de desbetreffende warenhuizen minstens zes weken dichtblijven, lieten de curatoren bij monde van woordvoerder Edwin van Wijk weten. Die tijd is nodig om de warenhuizen te herinrichten en te bevoorraden. Onder Hudson’s Bay zou dat weleens een jaar kunnen duren, omdat de Canadezen de warenhuizen grondig willen renoveren voor een nieuw concept.

Bron: Vastgoedmarkt.nl

,

Hudson’s Bay wil zestig warenhuizen in Nederland

Hudson’s Bay is vastbesloten om in Nederland circa zestig warenhuizen openen, of het Canadese bedrijf nu de panden van het failliete V&D kan kopen of niet. Dat zeggen bronnen dichtbij de onderhandelingen.

Het bedrijf heeft al een akkoord met een deel van de eigenaren van V&D-panden, maar ook met eigenaren van andere panden. Daarin wil het concern met een omzet van ongeveer €10 mrd warenhuizen vestigen onder de namen Galeria Inno en Saks Fifth Avenue.

Omzetdoel van € 1 mrd

Het bedrijf, dat net als Coolcat-eigenaar Roland Kahn probeert de panden van V&D te bemachtigen, zou in die warenhuizen op termijn werkgelegenheid bieden voor zeven- tot negenduizend werknemers. Alles bij elkaar mikt het bedrijf op een Nederlandse omzet van €1 mrd.

Voor de naam V&D heeft Hudson’s Bay geen belangstelling. De top van het bedrijf geeft geen cent meer voor het V&D-concept en gelooft niet dat iemand dat nog nieuw leven in kan blazen. Voor restaurantketen La Place, gekocht door Jumbo-familie Van Eerd, zien de Canadezen wel mogelijkheden in hun warenhuizen.

Luxer en modieuzer

De warenhuizen waarmee Hudson’s Bay Nederland wil veroveren, moeten luxer en modieuzer worden dan de huidige V&D-winkels met merken als Calvin Klein en Tommy Hilfiger en meer service, schoenen en handtassen. De winkels moet gaan lijken op de Belgische Galeria Inno’s en de Hudson’s Bay-winkels in Canada.

De eigenaar van het befaamde warenhuis Saks Fifth Avenue in New York wil in Nederland zowel zelfstandige Saks-winkels als winkeltjes in warenhuizen openen. Saks-winkels zullen met drie- tot vijfduizend vierkante meter wel een stuk kleiner zijn dan de Galeria Inno’s, die tien- tot vijftigduizend vierkante meter beslaan.

Bron: FD

Niet alleen Cool Investments in race voor overname

Vastgoedeigenaren doen ook Hudson’s Bay huurvoorstel. De hoop van de V&D-curatoren op een snelle doorstart met Roland Kahn is vervlogen.

De verhuurders van de 62 V&D-warenhuizen hebben huurvoorstellen gedaan aan beide kandidaat-kopers Hudson’s Bay en Cool Investments.

Dat blijkt uit een mededeling van de verhuurders bij monde van Cushman & Wakefield. De curatoren hadden Hudson’s Bay op een zijspoor gezet. Maar omdat de verhuurders bepalen wie er in de panden komt, zit Hudson’s Bay weer volop in de race. Naar verluidt hebben verhuurders ten burele van de vastgoedadviseurs op 8 februari een voorstel van Roland Kahn (Cool Investments) bovendien afgewezen. De verhuurders willen ‘vanwege de vertrouwelijkheid van gesprekken en bijeenkomsten’ geen mededelingen doen over de inhoud ervan.

Wel zegt Cushman & Wakefield dat er huurvoorstellen naar beide potentiële overnamekandidaten zijn gegaan. ‘Deze voorstellen zijn gericht op het behoud van een warenhuis in zoveel mogelijk Nederlandse steden. Ook de verhuur aan meerdere partijen is wat de verhuurders betreft een optie. De verhuurders zijn namelijk van mening dat het behoud van een warenhuis in veel Nederlandse steden belangrijk is voor het vertrouwen in de detailhandel, de waarde van het vastgoed en de leefbaarheid en werkgelegenheid in binnensteden’, aldus woordvoerder Ingrid Wallisch.

Of verhuurders een voorkeur hebben voor het Canadese Hudson’s Bay, wil ze niet zeggen. ‘Wel kan ik laten weten dat Hudson´s Bay streeft naar een landelijke dekking en dat er aantallen van zo´n dertig winkels worden genoemd.’ Cool Investments zou met veertig warenhuizen door willen starten. Hoewel 15 februari voor de curatoren als harde deadline geldt, kan het nog wel even duren voordat de kogel door de kerk is.

‘Met de deadline wordt serieus rekening gehouden. Iedereen spant zich tot het uiterste in maar zorgvuldigheid is minstens zo belangrijk als snelheid. Ook al omdat investeringen, die voor beide potentiële huurders noodzakelijk zijn, ook op de lange termijn verantwoord moeten zijn. Dat geldt vooral voor het relatief grote aantal pensioenfondsen dat eigenaar is of via een fonds investeert in een of meerdere warenhuizen.’


 

Bron: vastgoedmarkt.nl

Middelgrote-gemeenten-creeer-een-compactere-winkelstad

Middelgrote gemeenten creëer een compactere winkelstad

De Nederlandse retailmarkt staat ondanks een afname in het aantal faillissementen en een dalende trend in de leegstand nog steeds onder druk. Vooral de middelgrote gemeenten kampen met een te groot winkelaanbod door het veranderende vestigingsbeleid van retailers. Tijd om harde keuzes te maken, zegt Dynamis in hun nieuwste onderzoeksrapport Sprekende Cijfers Winkelmarkten 2017 dat vandaag […]

Topshelf-groningen-nijmegen-leegstand-vd-warenhuis
,

Topshelf lijft meer leegstaande V&D-panden in

Topshelf heeft de voormalige V&D-panden in Groningen en Nijmegen gehuurd. Eerder opende de sportkleding- en modewinkelketen al een nieuwe megastore met een ruimer assortiment in het oude V&D-pand in Arnhem. Het bedrijf heeft nog vier V&D-panden op het oog. Dat zegt een woordvoerster van Topshelf. Het bedrijf wil uiteindelijk twaalf warenhuizen hebben, verspreid over het […]

Taxateur-Zakelijk-Vastgoed-hudson's-bay-company-hbc-vd

Investeringen in V&D vastgoed verdienen zich terug

De investeringen die vastgoedeigenaren in hun voormalige V&D-panden moeten doen, zullen zich dubbel en dwars terugverdienen. De komst van Hudson’s Bay leidt tot zekere huurinkomsten, hogere vastgoedwaarden en gezondere winkelgebieden. Dat zegt Jeroen Lokerse, managing partner van Cushman & Wakefield, in reactie op het besluit van het Canadese Hudson’s Bay Capital (HBC) zich met minstens twintig […]

Taxateur-zakelijk-vastgoed-V&D-waarom-omvallen-failliet

Wat deed de V&D doen omvallen?

In het “OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET TEVENS VERSLAG OVER DE PERIODE SURSEANCE VAN BETALING EX ARTIKEL 227 FAILLISSEMENTSWET D.D. 9 MAART” 2016 waren een aantal interessanten zaken te ontdekken. Er waren volgens de curatoren van V&D (Blix en Höcker advocaten) een drietal ‘incidenten’ aan te wijzen waardoor V&D op 22 december vorig jaar […]

parkeertarieven-winkelleegstand-detailhandel-nederland

Verlaging parkeertarieven tegen winkelleegstand

De winkelleegstand liep in de afgelopen jaren op tot een recordhoogte van 7,4 procent. In sommige gemeenten is de winkelleegstand zelfs meer dan 20 procent. Door de huidige faillissementen en bedrijfssluitingen loopt dit aandeel nog verder op. Detailhandel Nederland trekt daarom aan de bel. De winkeliers roepen gemeenten op in actie te komen door het […]

V&D-dicht-panden-deadline

UPDATE: Doorstart V&D definitief mislukt

De directie van Taxateur Zakelijk Vastgoed heeft uit betrouwbare bron vernomen dat de onderhandelingen met Cool Investments zijn vastgelopen en er géén doorstart komt van de V&D. De doorstart van warenhuisketen V&D is mislukt. Coolinvestments van Roland Kahn zal niet een deel van de vestigingen overnemen. Dat laat Coolinvestments dinsdag weten. “Ons team heeft de […]

Middelgrote gemeenten creëer een compactere winkelstad

De Nederlandse retailmarkt staat ondanks een afname in het aantal faillissementen en een dalende trend in de leegstand nog steeds onder druk. Vooral de middelgrote gemeenten kampen met een te groot winkelaanbod door het veranderende vestigingsbeleid van retailers. Tijd om harde keuzes te maken, zegt Dynamis in hun nieuwste onderzoeksrapport Sprekende Cijfers Winkelmarkten 2017 dat vandaag […]

,

Topshelf lijft meer leegstaande V&D-panden in

Topshelf heeft de voormalige V&D-panden in Groningen en Nijmegen gehuurd. Eerder opende de sportkleding- en modewinkelketen al een nieuwe megastore met een ruimer assortiment in het oude V&D-pand in Arnhem. Het bedrijf heeft nog vier V&D-panden op het oog. Dat zegt een woordvoerster van Topshelf. Het bedrijf wil uiteindelijk twaalf warenhuizen hebben, verspreid over het […]

Investeringen in V&D vastgoed verdienen zich terug

De investeringen die vastgoedeigenaren in hun voormalige V&D-panden moeten doen, zullen zich dubbel en dwars terugverdienen. De komst van Hudson’s Bay leidt tot zekere huurinkomsten, hogere vastgoedwaarden en gezondere winkelgebieden. Dat zegt Jeroen Lokerse, managing partner van Cushman & Wakefield, in reactie op het besluit van het Canadese Hudson’s Bay Capital (HBC) zich met minstens twintig […]

Wat deed de V&D doen omvallen?

In het “OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET TEVENS VERSLAG OVER DE PERIODE SURSEANCE VAN BETALING EX ARTIKEL 227 FAILLISSEMENTSWET D.D. 9 MAART” 2016 waren een aantal interessanten zaken te ontdekken. Er waren volgens de curatoren van V&D (Blix en Höcker advocaten) een drietal ‘incidenten’ aan te wijzen waardoor V&D op 22 december vorig jaar […]

Verlaging parkeertarieven tegen winkelleegstand

De winkelleegstand liep in de afgelopen jaren op tot een recordhoogte van 7,4 procent. In sommige gemeenten is de winkelleegstand zelfs meer dan 20 procent. Door de huidige faillissementen en bedrijfssluitingen loopt dit aandeel nog verder op. Detailhandel Nederland trekt daarom aan de bel. De winkeliers roepen gemeenten op in actie te komen door het […]

UPDATE: Doorstart V&D definitief mislukt

De directie van Taxateur Zakelijk Vastgoed heeft uit betrouwbare bron vernomen dat de onderhandelingen met Cool Investments zijn vastgelopen en er géén doorstart komt van de V&D. De doorstart van warenhuisketen V&D is mislukt. Coolinvestments van Roland Kahn zal niet een deel van de vestigingen overnemen. Dat laat Coolinvestments dinsdag weten. “Ons team heeft de […]

,

Hudson’s Bay wil zestig warenhuizen in Nederland

Hudson’s Bay is vastbesloten om in Nederland circa zestig warenhuizen openen, of het Canadese bedrijf nu de panden van het failliete V&D kan kopen of niet. Dat zeggen bronnen dichtbij de onderhandelingen. Het bedrijf heeft al een akkoord met een deel van de eigenaren van V&D-panden, maar ook met eigenaren van andere panden. Daarin wil […]

Niet alleen Cool Investments in race voor overname

Vastgoedeigenaren doen ook Hudson’s Bay huurvoorstel. De hoop van de V&D-curatoren op een snelle doorstart met Roland Kahn is vervlogen. De verhuurders van de 62 V&D-warenhuizen hebben huurvoorstellen gedaan aan beide kandidaat-kopers Hudson’s Bay en Cool Investments. Dat blijkt uit een mededeling van de verhuurders bij monde van Cushman & Wakefield. De curatoren hadden Hudson’s […]

Dossier V&D: Jumbo zit AH op de hielen met overname La Place

Dossier V&D: Jumbo zit AH op de hielen met overname La Place De op een na grootste supermarkt van Nederland is sinds dinsdag eigenaar van het op een na grootste restaurant van Nederland. De Jumbo Groep koopt de formule La Place over van het failliete V&D, inclusief het hoofdkantoor in Nieuwegein en 60 van de […]

Vervolg nieuws V&D: Curatoren beslissen snel

Uiterlijk half februari is bekend welke partij(en) V&D en La Place overnemen. Eind deze week selecteren de curatoren de beste bieders. De hoogste opbrengst heeft prioriteit. Dat zegt woordvoerder Edwin van Wijk namens curatoren Kees van de Meent en Hanneke De Coninck-Smolders van Blix Advocaten. Op 17 januari hebben volgens hem ‘meer dan vijf’ partijen […]