Berichten

‘Verhoging overdrachtsbelasting niet-woningen is slechte ontwikkeling’

De geplande verhoging van de overdrachtsbelasting voor niet-woningen van 6 naar 7% met ingang van 1 januari 2021 is een ‘slechte ontwikkeling.’ Dat zegt Marcel de Boer, voorzitter van NVM Vakgroep Business over de Miljoenennota 2020 op de site van NVM.

“Ik zie het belang hier totaal niet van in” reageert De Boer. “Welk doel dient het om meer kosten in rekening te brengen wanneer een vastgoed transactie wordt verricht en het vastgoed van A naar B gaat? Op welke onderdelen van het Klimaatakkoord worden deze extra overheidsinkomsten, jaarlijks ter grootte van € 297 miljoen, ingezet en hebben deze wel direct betrekking op de commerciële vastgoedsector of vloeit het weg naar andere zaken? Hierover moet wel duidelijkheid en transparantie geboden worden!”

Voor het klimaat
Het doel van de maatregel is om het bedrijfsleven te laten meebetalen aan het tegengaan van klimaatverandering. “Dat doel wordt door deze maatregel niet bereikt. Het bedrijfsleven zijn vaak alleen de gebruikers van het vastgoed en worden dus niet belast door deze hogere heffing, de vastgoedbeleggers wel.

Vastgoedbeleggers zullen linksom of rechtsom dit verlies compenseren, waarbij het verhogen van de huur voor de hand ligt. Dat werkt weer nadelig voor de huurders van het vastgoed. Indirect worden ook de pensioenfondsen geraakt, omdat deze fondsen investeren in deze beleggingspartijen. Uiteindelijk heeft het dus ook een negatief effect op de pensioengelden van de particulieren.”

Alternatief
Als alternatief adviseert De Boer dat het ondersteunen van de verduurzaming moet worden gezocht in het heffen van een eco-belasting op de grondwaarde en de bedrijven belasten naar rato van uitstoot, zoals CO2. “Dus niet heffen op de transactie, maar wel bij de gebruiker. De vervuiler betaalt.”

Bron: NVM

Nederland in top 4 bij vastgoedbeleggers

Binnen Europa is Nederland voor vastgoedbeleggers het op drie na beste land om te investeren. Van de Europese steden staat Amsterdam op plek 5.

Dat blijkt uit de op 18 maart gepubliceerde EMEA Investor Intentions Survey 2016 van CBRE. Vastgoedbeleggers in de regio Europa, Midden-Oosten en Afrika zijn voornemens om zeer actief te zijn in 2016. Volgens verwacht 85 procent van alle deelnemers dat hun aankoopactiviteit minimaal even groot zal zijn als vorig jaar.

Amsterdam-investering-2016-binnen-europa

Bijna de helft (48 procent) verwacht nog actiever te zijn en 15 procent verwacht minder aankopen te doen in 2016. Ook aan de verkoopkant van de markt zien beleggers volop kansen. Ruim vier op de tien beleggers (43 procent) verwacht een groeiende verkoopactiviteit vanwege een liquide en positieve vastgoedmarkt in 2016.

Investeerders waren erg verdeeld met betrekking tot hun favoriete bestemming om te investeren. Duitsland is het meest populaire land om in te beleggen, gevolgd door Groot-Brittannië en Spanje. Ook Nederland scoort opvallend hoog met een vierde plek. Op stadsniveau behoudt Londen zijn voorkeursstatus, 15,1 procent van alle investeerders is erg positief over deze stad, maar de kloof met andere steden wordt steeds kleiner. Madrid staat op een tweede plaats, op de voet gevolgd door Parijs. Amsterdam komt op de vijfde plek met 7,3 procent.

Raphael Rietema, consultant Research and Consulting van CBRE verklaart: ‘De voorkeur voor relatief sterk presterende economieën wordt benadrukt door de investeringsbereidheid van beleggers. Zij geven aan grote belangstelling te hebben voor hoogwaardig vastgoed gelegen op toplocaties in Nederland. Vooral vastgoed met een lange-termijn huurstroom is een aantrekkelijk alternatief voor laag renderende staatsobligaties. Gezien de recente beslissing van de Europese Centrale Bank om de rentevoeten verder te verlagen zal de druk op het topsegment verder toenemen.’

Het aandeel beleggers dat core-vastgoed als meest aantrekkelijke product ziet is van 29 procent in 2015 gestegen naar 41 procent in 2016. Deze uitkomst kan grotendeels verklaard worden door bezorgdheid over de economie. Economische zwakte op wereldwijde schaal wordt door 31 procent gezien als de grootste bedreiging voor de vastgoedmarkt in 2016. Nationale economische problemen worden als tweede genoemd door 14 procent.


Download het gehele rapport: www.propertynews.pl

Bron: www.vastgoedmarkt.nl


Taxateur Zakelijk Vastgoed is een online bedrijfspand & bedrijfstaxatie tool om snel een indicatieve prijs te ontvangen aan de hand van uw aanvraag voor een taxatierapport. Taxateur Zakelijk Vastgoed zoekt bij uw aanvraag de juiste gecertificeerde Register Taxateur of team van gecertificeerde Register Taxateurs. Taxateur Zakelijk Vastgoed zal aan de hand van uw aanvraag zo spoedig mogelijk contact zoeken en een officiële offerte op maat op te stellen. De Taxatie Tool is geheel vrijblijvend.