,

Capital Value: ’68 procent ziet woningen als robuuste beleggingsmarkt’

Capital-Value-68-procent-ziet-woningen-als-robuuste-beleggingsmarkt

Een ruime meerderheid (73 procent) van de particuliere beleggers verwacht een beperkte impact van de coronacrisis op woningbeleggingsmarkt. 

Daarnaast geeft 54 procent van de beleggers aan investeringen door de crisis niet uit te stellen. Van de groep beleggers die aangeeft investeringen niet uit te stellen geeft de meerderheid (68 procent) aan dat zij de woningbeleggingsmarkt als een robuuste markt zien en dat de lange termijn signalen goed zijn.

Duur crisis

Van het totaal aantal ondervraagde beleggers geeft 46 procent aan investeringen wel uit te stellen. Een grote meerderheid van deze groep geeft aan dat de onzekerheid over de duur van de crisis de hoofdreden is.

Dit blijkt uit een enquête van Capital Value die begin april is uitgevoerd onder bijna 100 particuliere beleggers. Particuliere beleggers spelen een belangrijke rol op de woningbeleggingsmarkt en namen in 2019 een derde van het totale transactievolume voor hun rekening.

Gevolgen woningportefeuilles

Gevraagd naar de gevolgen voor de huidige woningportefeuille, geeft de helft van de ondervraagde beleggers aan nog geen verschillen te ervaren. 31 procent krijgt te maken met meer huurdersverzoeken voor huuraanpassing of -opschorting. Een kwart merkt op dat de verhuur in het hogere segment moeizamer verloopt.

Marijn Snijders, directeur Capital Value: ‘Particuliere beleggers spelen al meer dan 20 jaar een zeer belangrijke rol op de woningbeleggingsmarkt. Een groot deel van de particuliere beleggers werkt met eigen geld en is hierdoor minder afhankelijk van externe financiers. Ook na de vorige crisis waren het de particuliere beleggers die zijn blijven investeren in de woningmarkt. In de afgelopen weken hebben wij gezien dat een groot aantal particuliere beleggers blijft bieden tijdens verkoopprocessen die op dit moment gaande zijn.’

Bron: Vastgoedmarkt