CPB: ‘Laat eigenaren vastgoed meebetalen aan investeringen overheid’

Laat-eigenaren-vastgoed-meebetalen-aan-investeringen-overheid

Het Centraal Planbureau oppert de mogelijkheid dat vastgoedeigenaren gaan meebetalen aan investeringen voor ruimtelijke ontwikkelingen, maar concludeert tegelijkertijd dat de huidige onroerend zaak belasting (ozb) hiervoor geen geschikt middel is.

De lusten en lasten van een investering in ruimtelijke ontwikkelingen worden volgen  het CPB beter verdeeld als eigenaren en gebruikers van vastgoed moeten meebetalen. Dit zou bouwprojecten ten goede kunnen komen. Dit schrijft het Centraal Planbureau (CPB) in de publicatie ‘Profijt en bekostiging van ruimtelijke ontwikkeling’. Nu betalen huizenbezitters nauwelijks mee aan grote overheidsinvesteringen waar zij wel profijt van ondervinden, maar niets voor hoeven te doen.

Verhoging OZB

Volgens het CPB kan ‘meebetalen op basis van profijt’ het eenvoudigst worden gerealiseerd via de onroerendezaakbelasting (ozb) of via een ingezetenenheffing. Het CPB acht de huidige OZB echter niet geschikt om op grote schaal overheidsinvesteringen te bekostigen. ‘De huidige ozb-tarieven zijn te laag (gemiddeld 0,12%) om een substantiële bijdrage te leveren aan grote overheidsinvesteringen’, aldus het CPB. ‘Een optie is om de ozb-tarieven te verhogen, in ruil voor een verlaging van andere belastingen zoals de loonbelasting en de btw.’

Minder geld gemeentefonds

Daarnaast is het volgens het planbureau weinig aantrekkelijk voor gemeenten om te investeren in projecten die de huizenprijzen verhogen. ‘Dit komt omdat een gemeente minder geld uit het gemeentefonds ontvangt als de huizenprijzen in die gemeente toenemen. Om die reden zouden de financiële middelen uit het gemeentefonds in de toekomst op een andere manier kunnen worden verdeeld.’

Mogelijke beleidsopties zijn volgens het CPB:

  • Herinvoering van het ozb-gebruikersdeel en verhoging van de ozb-tarieven
  • Aanpassing van de vereveningssystematiek van het gemeentefonds
  • Invoering van een ingezetenenheffing en het toestaan van ruimtelijke tariefdifferentiatie

Opmerking TZV: Wat zouden de gevolgen hiervan zijn voor de taxaties van onroerende zaken? Bij NAR – DCF benadering van de waarde van bedrijfsmatig onroerende zaken wordt o.a. gerekend met de hoogte van de OZB bijdrage. Zou deze bijdrage significant verhoogd worden, dan zal dit een waardedrukkend effect veroorzaken! Dit zou dan weer aantrekkelijker kunnen zijn voor de gemeenten, maar projectontwikkelaars zouden mogelijk af kunnen haken door de lagere opbrengst van de nieuw te bouwen bedrijfsgebouwen of woningen.

Bron: Vastgoedmarkt & Taxateur Zakelijk Vastgoed