,

Banken verwachten concurrentie vastgoedfinanciers

Nederlandse banken verwachten dat de totale vastgoedleningenportefeuille in ons land de komende jaren zal groeien.

Volgens de banken krijgen alternatieve financiers echter een steeds groter deel van de vastgoedportefeuilles in handen.

De banken zien de toename van de eigen vastgoedportefeuille daarom geen gelijke tred houden met de landelijke ontwikkeling. Dat schrijft KPMG in de zevende editie van zijn Property Lending Survey. In de editie van 2016 voorziet zo’n 80 procent van de Nederlandse banken dat de omvang van de totale portefeuille van vastgoedleningen de komende anderhalf jaar zal toenemen. Slechts 60 procent verwacht echter dat de eigen portefeuille zal groeien.

‘Het verschil tussen de verwachte groei van de eigen portefeuille en de groei van de totale markt wordt naar verwachting opgevuld door alternatieve financieringsbronnen’, zegt Frank Mulders van KPMG Real Estate Advisory. ‘In Nederland worden niet-Nederlandse commerciële banken als steeds grotere concurrenten van de traditionele banken gezien als het gaat om de financiering van vastgoed. En ook verzekeraars en pensioenfondsen eisen een steeds groter deel van de Nederlandse markt op.’

property-lending-barometer-2016-kpmg

Door de toenemende belangstelling voor vastgoed, neemt ook de vraag naar vastgoedfinanciering toe. Mulders: ‘Het aanbod van financiering is echter beperkt door het relatief geringe aantal vastgoedfinanciers in Nederland. Dit biedt dus kansen voor alternatieve verstrekkers van financiering.’ Overigens beschikken Nederlandse banken ondanks het verbeterde sentiment nog steeds over een portefeuille problematische leningen die zo’n 5 tot 7 procent van de totale portefeuille uitmaakt. Dit percentage ligt aanzienlijk hoger dan in bijvoorbeeld het Verenigd Koninkrijk en Duitsland.

In deze landen zijn de meeste banken eerder gestart met de afbouw van hun problematische lening portefeuille. De onderzochte Nederlandse banken verwachten dat zo’n 65 procent van hun portefeuille problematische leningen succesvol kan worden geherstructureerd. Daarnaast hebben de verbeterde vooruitzichten en met name de beschikbare liquiditeit ervoor gezorgd dat het verschil tussen de marktprijs voor niet-presterende leningen en de boekwaarde is afgenomen, met meer transacties tot gevolg. (MvL)

Bronnen:

www.vastgoedmarkt.nl

Rapport Property Lending Barometer 2016 van KPMG