Meer spanning op transformatiemarkt

leegstaande-kantoorpanden-kantorenloodsen-transformatie

Door succesvolle transformaties zoeken steeds meer investeerders in de grote steden een positie in leegstaande kantoorpanden.

De kantorenloodsen, de gemeenteambtenaren die het transformatieproces begeleiden, moeten daarbij goed de focus houden op de kwaliteit.

Daarover waren de kantorenloodsen van de G4 het eens tijdens een rondetafelgesprek op het Transformatieplein op de Provada. De verschillende steden kennen in de aanpak van de kantorenleegstand allemaal een eigen dynamiek, maar zowel Amsterdam als Utrecht en Den Haag merken dat de kantoren wel zo’n beetje opraken. Volgens de Haagse kantorenloods Paul Kersten neemt de druk weer flink toe. ‘Het laaghangend fruit is geplukt en de Rijksoverheid is in Den Haag vrijwel gestopt met het afstoten van vastgoed. Het is een spannende markt, want er blijven minder aantrekkelijke lokaties over.’

Dat ziet zijn Amsterdamse collega Gyula Öry ook. ‘Je ziet veel partijen posities innemen in gebieden die twee jaar geleden nog niet interessant waren, zoals Amstel III in Zuid-Oost. Er is in de stad een jacht op leegstaande kantoren gaande.’

In Utrecht, de stad met de minste leegstand, is het al niet anders. ‘De meterprijzen gaan alweer omhoog, en in sommige gebieden neemt de interesse in een kantoorfunctie alweer toe’, zegt de Utrechtse kantorenloods Ruud Nijveld. ‘In Utrecht Science Park is het bijna het wilde westen.’

Maar in Rotterdam ligt het wel iets anders, erkent Gabor Everraert. ‘Ik heb de meest uitdagende klus, zeker. In Rotterdam hebben we nog steeds een leegstand van 19 procent. De afgelopen jaren is 300.000 m2 getransformeerd, maar de komende vier jaar willen we nog 450.000 m2 uit de markt halen.’

Toch krijgen de kantorenloodsen, die in de steden de verbinding moeten leggen tussen vragen en wensen uit de markt en de soms stugge realiteit van de ambtelijke diensten, met dezelfde uitdaging te maken. De bestemming van een pand blijkt nog steeds een weerbarstig onderwerp. Nijveld: ‘Wij kijken per object wat de beste procedure is.’ Maar de loodsen moeten ook de belangen van de omwonenden meenemen. Öry: ‘Je ziet dat de buurt steeds mondiger wordt. Eigenaars die plannen hebben, moeten daarom al veel verder van tevoren in gesprek met de omwonenden. Dat voorkomt veel problemen.’ Everraert: ‘De verkorte procedures zijn soms een extra risico, omdat burgers denken dat ze langer de tijd hebben om zich te informeren.’

De vier kantorenloodsen zijn het er ook over eens dat het proces zo transparant mogelijk moet zijn voor een goede samenwerking tussen markt en overheid. Want de kaarten liggen niet altijd op tafel. Öry: ‘We moeten ons wel altijd bewust zijn van welke fiscaliteiten kunnen worden toegepast en met welke intenties een partij voor je zit. Wil hij net als wij woningen realiseren, of probeert hij een pand in de btw te houden?’