,

DTZ ziet kantoren leegstand afnemen als gevolg van hogere opname

bedrijfstaxatie-kantoorruimte-bedrijfspandtaxatie

De door DTZ Zadelhoff geregistreerde kantoren leegstand in de kantorenmarkt is voor het eerst sinds 2008 afgenomen.

Eind 2015 bedraagt de kantoren leegstand 15,8% van de totale kantorenvoorraad van 49,5 miljoen m2. Vergeleken met een jaar geleden wordt circa 140.000 m² minder lege kantoorruimte op de markt aangeboden.

Tegelijk groeit de opname van kantoorruimte in een jaar tijd met 13% tot 1,2 miljoen m2. Deze combinatie zorgt voor een minder ruime marktsituatie dan een jaar geleden. Eind 2008 bedroeg de kantoren leegstand 12% van de totale voorraad en dit percentage liep in de loop der jaren op tot 16% eind 2014. Frank van der Sluys, als associate director verantwoordelijk voor Research bij DTZ Zadelhoff: “Niet alleen aan de aanbodzijde is een positieve ontwikkeling te zien op de kantorenmarkt, maar ook aan de vraagzijde. In 2015 komt het opnameniveau 13% hoger uit dan in 2014. In totaal is 1,2 miljoen vierkante meter kantoor opgenomen door kantoorhoudende organisaties.”

Grote steden worden nog belangrijker

Net als vorig jaar is een duidelijke concentratiebeweging zichtbaar: 47% van de landelijke opname wordt in de vier grootste steden van Nederland gerealiseerd, vorig jaar was dat nog 43%. Amsterdam zorgt voor een aandeel van 23% van de landelijke dynamiek, gevolgd door Rotterdam met 10%, Den Haag 7% en Utrecht 7%. Een groeiend aandeel in de totale opname gaat niet per definitie hand in hand met een lager aandeel van het landelijke aanbod. Momenteel is 33% van het landelijke aanbod in de vier grootste steden te vinden, vorig jaar was dat nog 32%.

Kantoren Leegstand Nederland

Communicerende vaten?

Andersom geldt dat een dalend aandeel in de opname niet hoeft te betekenen dat het aanbod toeneemt. In de regio ’s-Hertogenbosch en Tilburg en de Stadsregio Arnhem-Nijmegen daalde in een jaar tijd zowel het aandeel van de totale opname als het aandeel van het totale aanbod. Van der Sluys: “Vroeger leken aanbod en opname wel eens communicerende vaten, maar aangezien kantoorhoudende organisaties veelal meer ruimte achterlaten dan zij betrekken, gaat dat niet altijd meer op. Daarnaast zorgt de publieke aandacht voor het leegstandsprobleem ervoor dat er steeds vaker creatieve oplossingen worden gevonden voor de kantoren leegstaand. Dat kan ervoor zorgen dat bij achterblijvende vraag het aanbod toch prima kan dalen.

Bron: DTZ & Vastgoednieuws