,

Structureel aanbod Kantoor markt blijft stabiel

Structureel aanbod Kantoor markt blijft stabiel

Structureel aanbod Kantoor markt blijft stabiel

Medio 2015 was 8,4 miljoen vierkante meter kantoor ruimte beschikbaar op de markt. Hiervan wordt bijna 2,9 miljoen vierkante meter al drie jaar of langer achtereen aangeboden. Dit structurele aanbod vormt hiermee ruim een derde van het totale aanbod. Dit aandeel is de afgelopen jaren ook groter geweest. Zo stond eind 2012 ruim 3 miljoen vierkante meter structureel in aanbod. Ultimo 2015 komt het structurele aanbod 150.000 vierkante meter lager uit, aldus de schatting van DTZ Zadelhoff.

De verversingsgraad van het aanbod – aanbod dat nog geen jaar op de markt wordt aangeboden – ontwikkelt zich door de jaren heen redelijk stabiel. In 2015 kwam 2,8 miljoen vierkante meter kantoorruimte in aanbod. Dit vormt, samen met de 5,6 miljoen vierkante meter die langer dan een jaar wordt aangeboden, het totale aanbod aan kantoorruimte in Nederland. De afdeling Research van DTZ Zadelhoff registreert de tijdsduur dat kantoren aan de markt worden aangeboden. In maart 2010 resulteerde deze informatie tot de publicatie ‘Het aanbod veroudert’. Destijds stond 1,9 miljoen vierkante meter kantoor structureel in aanbod. Nu vijf jaar later is daar 1 miljoen vierkante meter bijgekomen. Het structurele aanbod is verdeeld over 1.250 objecten en vormt 34% van het totale aanbod in Nederland.

aanbod-kantorenmarkt 2015 bedrijf onderzoek dtf

Het is duidelijk dat wanneer een kantoor een aantal jaren niet op interesse kan rekenen, het in de meeste gevallen niet past bij de eisen van de moderne kantoorgebruiker. Doordat momenteel veel kantoorruimte beschikbaar is, hebben organisaties de mogelijkheid een kwalitatieve keuze te maken. Frank van der Sluys, als associate director verantwoordelijk voor Research bij DTZ Zadelhoff: “De ontwikkeling van de opname geeft duidelijk weer welke kantoren populair zijn bij kantoorgebruikers, terwijl de ontwikkeling van het structurele aanbod weergeeft welke kantoren dat niet zijn. Voor kantoren die drie jaar of langer op de markt worden aangeboden, geldt dat zij overbodig zijn. Vaak wordt gedacht dat vooral de technische staat van dit vastgoed te wensen overlaat waardoor interesse uitblijft. Toch zijn er ook kantoren waar niet veel aan mankeert, behalve dan dat ze op een plek staan waar simpelweg geen vraag naar kantoorruimte is. Er is blijkbaar voldoende alternatieve kantoorruimte beschikbaar om de vraag van kantoorgebruikers elders te beantwoorden.”

De afgelopen jaren lijkt het besef gegroeid dat kantoren die structureel worden aangeboden in de huidige functie niet meer meedoen en wordt steeds vaker door eigenaren naar oplossingen gezocht. Tussen 2007 en 2012 groeide het structureel aanbod stelselmatig tot een niveau van ruim 3 miljoen vierkante meter eind 2012. Daarna is het juist afgenomen en komt ultimo 2015 naar schatting 150.000 vierkante meter lager uit.

Diverse transformaties en onttrekkingen liggen hieraan ten grondslag, denk daarbij aan de aansprekende voorbeelden als het voormalige Philips Lighting kantoor in Eindhoven of Diemervijver in Diemen. Van der Sluys: “Hoewel dergelijke voorbeelden al snel in het oog springen, vinden wij het een goed teken dat er juist ook steeds meer voorbeelden te vinden zijn van kleinschalige transformaties. Zo is rondom het centrum van Nieuwegein een aantal verouderde kantoren succesvol getransformeerd tot woningen. Juist deze voorbeelden die wat minder in het oog springen, geven ons het gevoel dat de markt echt haar werk doet.”


 

bron: www.dtz.nl