Vastgoed Bezuinigingen bij de Politie

Vastgoed Bezuinigingen Bedrijfstaxatie Taxateur Zakelijk Vastgoed

Vastgoed Bezuinigingen bij de politie.

Gaat de Nationale Politie de opgelegde vastgoed bezuinigingen wel halen? Er gebeurt veel rondom de Nationale Politie. De komende jaren komen er veel politiebureaus leeg te staan en iedereen vindt daar het zijne van. Het kabinet heeft een bezuinigingsmaatregel opgelegd van miljoenen, maar is dat wel haalbaar? Uit een rapport van de Algemene Rekenkamer blijkt dat de Nationale Politie eigenlijk helemaal geen goed zicht heeft op het eigen vastgoed.

De Nationale Politie moet van het kabinet vanaf 2019 jaarlijks €424 miljoen bezuinigen. Dat is nogal een bedrag. Een deel van deze besparing moet komen uit het afstoten van vastgoed. Vanaf 2025 zou de politie zo’n €76,5 miljoen per jaar moeten besparen op eigen huisvesting.

Actueel beeld
De reorganisatie is bij de politie al 2,5 jaar aan de gang. Regionale korpsen en het KLPD krimpen behoorlijk en er sluiten overal in het land politiebureaus. De bedoeling hiervan is onder andere om flink te kunnen besparen op de vastgoedportefeuille, maar uit het rapport blijkt dat de Nationale Politie nog helemaal niet goed inzichtelijk heeft wat er allemaal tot die portefeuille behoort. Volgens de Rekenkamer ontbreekt er nog een actueel beeld van de kosten en besparingen van het vastgoed.

Haalbaar?
De Nationale Politie bezit ruim 1000 panden, waaronder veel kantoren. Zij moeten dit zelf natuurlijk goed in kaart hebben voordat ze kunnen gaan beslissen wat afgestoten wordt en wat in de portefeuille moet blijven. Omdat dat volgens de Rekenkamer nu nog niet het geval is, kunnen er geen juiste beslissingen worden genomen. En door het ontbreken van een juist beeld zet de Algemene Rekenkamer ernstige vraagtekens bij de haalbaarheid van de opgelegde besparingen.

BRON: VASTGOEDJOURNAAL.NL