NRVT : Centraal register taxateurs geopend

NRVT - Nederlands Register Vastgoed Taxateurs

NRVT : Centraal register taxateurs geopend

Vanaf 1 september 2015 kunnen vastgoedtaxateurs zich als Register-Taxateur (RT) inschrijven in het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT). Dat blijkt uit de vandaag geopende website www.nrvt.nl. Het nieuwe centrale register voor vastgoedtaxateurs zal per 1 januari 2016 operationeel zijn.

NRVT

Het NRVT is een zelfreguleringsinitiatief van de beroeps- en brancheverenigingen (NVM, NVR, VastgoedPRO en VBO Makelaar) en van de huidige registers voor makelaars en taxateurs (RICS, SCVM en VastgoedCert). Het NRVT is in goede afstemming met onder meer de AFM en DNB tot stand gekomen.

Dit centrale register handhaaft eenduidige gedrags- en beroepsregels voor de vastgoedtaxateurs en reglementen voor de vier taxateurskamers (Bedrijfsmatig Vastgoed, Landelijk en Agrarisch Vastgoed, Wonen en WOZ). Daarnaast kent het NRVT doorlopend toezicht en een eigen centraal tuchtrechtstelsel, dat voorziet in een consistente, transparante en onafhankelijke tuchtrechtspraak voor alle geregistreerde taxateurs.

Publiek belang

”Het gedegen stelsel van regelgeving, toezicht en tuchtrecht waarborgt de blijvende kwaliteit van de vastgoedtaxateur”, stelt Karel Schiffer, voorzitter van de Centrale Raad van het NRVT. “Dat is in het publiek belang. Uitgangspunt is dat vanaf 1 januari 2016 nog uitsluitend gebruik wordt gemaakt van de bij het NRVT geregistreerde taxateurs.”

Inschrijving

Vanaf 1 september 2015 kunnen de taxateurs zich inschrijven in de Kamer Bedrijfsmatig Vastgoed. Snel daarna (mogelijk al in de eerste week van september) start ook de registratie van de taxateurs in de Kamers Landelijk en Agrarisch Vastgoed, Wonen en WOZ. Het NRVT verwacht dat per 1 januari 2016 alle gekwalificeerde vastgoedtaxateurs zich hebben ingeschreven in het register.

WWW.NRVT.NL

Op de website van het NRVT staat informatie voor taxateurs om zich voor te bereiden op de registratie vanaf 1 september 2015. Ook opdrachtgevers en andere betrokken marktpartijen kunnen op de website de voor hen relevante informatie vinden.

Alle documenten ter zake (registratieprocedure, gedrags- en beroepsregels, reglementen en statuten) zijn digitaal te raadplegen via www.nrvt.nl.

De website fungeert ook als online helpdesk voor veelgestelde vragen die op dagbasis zullen worden geactualiseerd.